Els Instituts de Secundària fan una parada per denunciar els retalls de Consell en Educació

El Camp de Túria
Huí s’ha produït, a les 12 de migdia i als Instituts de Secundaria de la Comunidat Valenciana, una parada per protestar daban allò què consideren unes “retalladles abusives i desproporcionades”, per part de la Generalitat Valenciana, cap el sistema d’educació pública autonómica.

José García

Els professors que s’han adherit a estes protestes ja han anunciat que estes accions de protesta “aniran in crescendo” en cas què el Consell no “rectifique” les decisions que s’han pres per part del govern d’Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana.

El col·lectiu de mestres explica d’esta manera les seues protestes: “Els retalls que s’han produït als sous dels professors van des dels 617 fins els 3.297 euros a l’any. A més, se’ns augmenten augmenten les retencions als salaris entre 54 y 607 euros aunuals, fet que implica una pèrdua del nostre poder adquisitiu d’entre el 11,5 i el 19,5%”.

“D’altra banda, els contractes per a professors interins seran de setembre a juny, fet que suposa que els messos de juliol I agost no es cobraran. A més, les substitucions sols els cobriran parcialment: si hi ha un mestre de baixa, no es cobrirà la seua baixa; si són dos, només es cobrirà a un, i així, succesivament”.

“Per a les baixes per malaltia, que formen part de les incapacitats temporals, només es retribuirà de forma íntegra el sou corresponent als 15 primers diez. La Generalitat Valenciana, d’altra banda, ha anuncia la suspensió del Pla de Pensions que solia aportar el govern autonòmic”.

“Per si tot açò no fóra suficient, l’endarreriment que s’està vivint als pagaments que deu efectuar el govern autonòmic, pel que fa als Centres d’Ensenyament, ha fet que a centres de la nostra comarca com ara l’IES de la Pobla de Vallbona o l’IEs Camp de Túria a Llíria no disposen de diners per doder pagar el gas-oil per la calefacció, fet que suposa un menyspreu als alumnes i professors que acudeixen als centres de formació”.

Els professors que han participat en la parada als Centres de Secundària denuncien, per acabar, què totes estes accions que s’estan fomentant per part del Consell “són una prova inequívoca de l’interés de l’actual govern auntonòmic per desmantellar, de forma sistemática, el sistema públic d’ensenyament”.

 

No hi han comentaris

Respon

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.