S’obri el termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Resistir a l’Eliana

PLA RESISTIR L'ELIANA

L’Ajuntament de l’Eliana obrirà demà dimarts, 2 de març, el termini de presentació de sol·licituds per a autònoms i xicotetes empreses de fins a 10 treballadors que vulguen concórrer a les subvencions del Pla Resistir. El termini per a la presentació finalitzarà el pròxim 15 de març.

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) publica hui la convocatòria d’aquestes subvencions, que injectaran prop de 750.000 euros de fons autonòmics, provincials i locals, entre els sectors més afectats com l’hostaleria, l’hospedería, les activitats turístiques, l’oci nocturn, les activitats artístiques i les activitats esportives i d’entreteniment, per a pal·liar les conseqüències de la pandèmia.

Les ajudes Parèntesi, de les quals es preveu que es puguen beneficiar més de 500 microempreses i autònoms de la localitat, estaran destinades a la despesa corrent derivada del desenvolupament de l’activitat com a lloguers, subministraments, primes d’assegurances, gestoria o despeses de personal. Poden sol·licitar-les els qui exercisquen la seua activitat en algun dels sectors destinats; han de desenvolupar-la a l’Eliana i han de figurar com a donats d’alta en el cens d’IAE del municipi.

D’aquesta manera es destinarà una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o xicoteta empresa amb un màxim de 10 treballadors. A més estes podran rebre 200 euros per cada treballador afiliat a la Seguretat Social, a data 31 de desembre de 2020, en els sectors prioritaris. L’import màxim a percebre no podrà superar els 4.000 euros per sol·licitant en la primera fase. Per als sectors secundaris, es destinarà una quantitat única i fixa de 500 euros.

Els interessats a participar en aquest programa hauran d’emplenar la sol·licitud i la resta d’annexos, que es poden consultar i descarregar en la web de l’Ajuntament. La documentació es presentara mitjançant instància general través de la Seu Electrònica. No obstant això, de manera excepcional i en cas que el sol·licitant siga persona física, podrà presentar-lo en el Registre dels serveis administratius del Centre Sociocultural, en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 hores o en qualsevol de les formes establides en la Llei. En aquest cas caldrà sol·licitar cita prèvia.

Per a qualsevol sol·licitud d’informació la ciutadania, es pot contactar amb l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), de dilluns a divendres de 10 a 13 hores en el telèfon 670 057 783 o a través del correu electrònic aedl@leliana.es.

No hi han comentaris

Respondre

Your email address will not be published.