El PP tira avant en solitari un pressupost de 8,7 milions

sesion plenaria benguasil

Els comptes congelen els impostos i taxes per a 2022

L’Ajuntament de Benaguasil ha aprovat en el Ple celebrat hui els Pressupostos Municipals 2022 dotats amb 8.799.065,71euros, un 9% més que els de l’exercici anterior. Uns comptes que reforcen el compromís de prudència econòmica, sense incrementarni taxes ni impostos municipals i mantenint les bonificacions fiscals i incentius per a les famílies i empreses que vulguen invertir a Benaguasil. El projecte pressupostari ha rebut el suport dels vots del PP (9) i el vot en contra de PSOE Ciutadans i Millorem (5).

Es contempla la represa d’activitats municipals a través dels centres municipals i instal·lacions, a més d’incrementar en un 260% de les inversions reals sense comptar amb altres transferències de capital com el quasi 1.000.0000€ que té prevista transferir la Diputació de València per a l’exercici 2022 i 2023, projectes europeus tramitats a través de l’Oficina Local de Projectes Europeus, subvencions d’entitats supramunicipals i els fons nextgeneration.

També es duu a terme elcumplimiento del compromís del govern municipal per a implantar a l’Ajuntament la factorització i les corresponents estructuracions de places, amb la finalitat de continuar oferint serveis públics de qualitat basats en la proximitat i en l’optimització de recursos.

En matèria d’agricultura els pressupostos contemplen la posada en marxa d’una bàscula gràcies a la col·laboració públic/privada que permetrà que els agricultors tinguen a la seua disposició aquesta herramiento de pesatge en el Polígon de la Pila, delservicio de manteniment de camins rurals, desbrossaments i actuacions que permeta donar resposta rápidaa les demandes dels nostres agricultors fruit de les reunions mantingudes amb els col·lectius agraris. A més d’aquesta mesura i de les inversions realitzades per a actuacions en camins rurals, se sumen inversions en matèria formativa amb un suport del 100% per a cursos als agricultors.

Pel que fa a associacions es siguenmanteniendo les mateixes aportacions municipals per a totes les associacions del municipi per al seu normal funcionament a més de les inversions realitzades durant el passat exercici.
Respecte al manteniment del municipiose incrementen les partides relatives al manteniment de camins rurals, via pública i actuacions en zones verdes així com parcs i jardins recollint així les necessitats plantejades per la ciutadania en l’últim sondeig d’opinió municipal.

Un altre pilar fonamental de la gestió municipal serà l’augment de la seguretat amb la instal·lació de diferents punts de videovigilància del trànsit en els accessos del municipi i en les zones més concorregudes del municipi.
També queda reflectit en els comptes municipals del pròxim añoen quant a esports laapuesta per realitzar inversions en el complex esportiu de més de 45.000 metres 2, i millores de les pistes de padel, tennis, multiesports i el frontó municipal ; mentre que en joventut es vana impulsar activitats juvenils d’oci lliure,cinema i també s’està treballant en un projecte de skate park en el municipi que puga veure la llum abans de final de la legislatura.

“Els del pròxim any són uns pressupostos prudents a causa de l’actual context que estem vivint, per això es mantindran congelats els impostos i taxes, sense augmentar la pressió fiscal, però sense renunciar a realitzar inversions i mitjançant la utilització eficient dels recursos municipals amb l’objectiu últim de satisfer els interessos dels veïns de Benaguasil, rebent serveis de qualitat que revertisquen en el benefici del municipi”, han assegurat fonts municipals.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.