Benaguasil aprova el Pla Local de Gestió de Residus

contenedores benaguasil

El pla permetrà dotar a l’Ajuntament d’un instrument permeta controlar, coordinar i racionalitzar totes les accions

L’Ajuntament de Benaguasil, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha elaborat i aprovat el Pla Local de Gestió de Residus. Es tracta d’un instrument de planificació en matèria de residus en el municipi l’objecte del qual és establir les disposicions pertinents i proposar l’ordenació material i territorial de la gestió dels residus de competència municipal, generats en el municipi.

Aquest document que busca fomentar la correcta gestió, la prevenció i la reutilització dels residus municipals de la població així com la millora de l’educació ambiental, s’articula entorn de 4 eixos: consum responsable, prevenció i reutilització; millores en la gestió dels residus; transparència i ordenació en la gestió de residus i educació ambiental en la gestió de residus.

El PLR que, ha sigut finançat per l’Àrea de Medi Ambient de la *Diputació de València, dins del Pla Reacciona, es desenvolupa a l’empara de les competències planificadores de les Entitats Locals i sorgeix de la necessitat de donar compliment a les previsions contingudes en el vigent Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana en el Pla Estatal Marco de Gestió de Residus i en la normativa d’aplicació en matèria de residus, aportant una anàlisi de la realitat generadora dels residus en el municipi i el full de ruta per als pròxims anys.

L’edil de Medi Ambient, Patricia Merenciano, ha assenyalat que “aquest pla Local de Gestió de Residus desenvolupa el model que regirà la recollida selectiva i valorització dels residus en el municipi durant els pròxims anys, a més de ser una eina fonamental per a optimitzar la gestió de residus, així com per a aconseguir una adequada gestió dels residus a Benaguasil. Tot amb l’objectiu de reduir residus i fomentar la conscienciació cívica en el reciclatge”.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.