El PSPV de Benissanó aprova en solitari uns pressupostos de 1,7 milions d’euros per 2020

Els treballadors municipals comencen a a recuperar les condicions laborals

El plenari de l’Ajuntament de Benissanó ha aprovat els pressupostos per a l’any 2020 que ascendeixen a 1.790.000 euros amb els vots a favor del grup socialista i en contra del Partit Popular.

Una de les mesures més rellevants d’aquest nou pressupost és el començament de la recuperació de les condicions laborals d’una part important dels treballadors municipals, unes condicions que havien estat retallades per l’anterior govern municipal del PP en l’any 2013.

En paraules d’Amparo Navarro, alcaldessa de Benissanó: “retornar als treballadors les seues condicions laborals, mimvades en 2013, era una de les promeses a les quals m’havia compromés, un compromís ja aprovat, que no fa una altra cosa que fer justícia amb tots aquells treballadors que amb el seu sacrifici, en forma de retallada d’hores i salari, han suportat durant estos anys la situació tan difícil per la que ha passat l’economia municipal”.

“Estos pressupostos que hui aprovem són una continuació de les polítiques econòmiques que hem portat a cap els últims quatre anys i que podríem resumir en una gestió responsable dels diners de tots els veïns, invertint en el poble tot allò que este ajuntament pot assumir, acabant tots els anys amb superàvit pressupostari i no augmentant el deute municipal en un sol cèntim”.

El projecte pressupostari fou defés pel regidor Luis Oliver que va incidir en “tot l’esforç que s’ha anat fent en la contenció de la despesa i en la gestió responsable dels diners dels contribuents que farà que a finals de l’any 2020 el deute municipal estiga al voltant dels 2.716.000 euros. Aproximadament al voltant de 1.400.000 euros menys dels 4.118.000 euros que es troba l’equip de govern actual quan començà a governar”.

Per la seua banda, el PP presentà cinc esmenes als pressupostos municipals, el total de les quals sumava 5.500 euros. En aquestes esmenes es sol·licitava la desaparició de la partida de premsa i publicacions, la disminució de la partida d’atenció protocol·lària i augmentar les partides destinades a pobresa energètica, serveis socials i Banda de música.

L’equip de govern rebutjà aquestes esmenes perquè, segons Oliver “el 100% de les sol·licituds de pobresa energètica han estat ateses i en 2020 continuaran estant ateses sense cap dubte». Quant als serveis socials, els recorda als regidors del PP que “en l’últim pressupost fet pel PP als serveis socials els consignaren 500 euros. Per al 2020 este equip de govern ha consignat una partida de 7.000 més 15.000 euros d’atenció domiciliaria i 4.000 euros de pobresa energètica. Per tant la comparació no dóna peu a cap dubte sobre la implicació d’este equip de govern en este apartat”.

Pel que respecta a la consignació a la Banda de música el regidor Oliver els recordà que l’actual govern municipal va fer front a tot el que el PP va deixar de pagar a la societat musical, i que en 2019 allò que li s’ha pagat a la banda està molt per damunt dels 3.000 euros pressupostats en l’últim any del PP.

Per últim Oliver afirmà que per al 2020 «continuarem en esta mateixa línia de col·laboració amb la Banda de música”. Oliver va recordar al grup del PP que les esmenes presentades suposaven un poc més del 0’30% del total d’allò pressupostat, fet aquest que venia a demostrar la validesa d’aquest pressupost”.

No hi han comentaris

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.