Banner papereria Ruiz

L’Ajuntament contracta 20 joves amb ‘T’Avalem Bétera’

alcaldesa

El consitori de Bétera ha rebut una subvenció de més de 389.000 euros del Servei Valencià d’Ocupació

Des del passat 5 de juny 20 alumnes inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil tenen la possibilitat d’aconseguir els certificats de professionalitat en la branca agrària i la d’arts gràfiques. Els joves han sigut contractats per l’Ajuntament de Bétera durant un any amb una subvenció de més de 389.000 euros del Servei Valencià d’Ocupació.

‘T’Avalem Bétera’ compta amb els certificats sobre activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes i disseny de productes gràfics.

El regidor d’Ocupació Augusto Sevilla (Asamblea Bétera Ciudadana) ha manifestat la importància d’estos projectes que «ajuden a millorar la capacitació professional per a incorporar-se al mercat laboral al mateix temps que reben un salari mensual per contribuir a cobrir les seues necessitats».

Els projectes ‘T’avalem’ es configuren com a programes mixtos d’ocupació-formació que tenen per objecte millorar la qualificació i la inserció professional dels joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a la formació necessària per adquirir les competències que augmenten la qualificació i inserció de les persones treballadores formades.

Tota la formació dirigida a desocupats que s’imparteix des de les corporacions locals ha d’anar enfocada a l’obtenció de certificats de professionalitat. En esta línia la Regidoria d’Ocupació mitjançant l’ADL ha realitzat els tràmits oportuns per a l’homologació de dotze especialitats formatives.

Els alumnes participants rebran a més la formació complementària d’inserció laboral, sensibilització mediambiental, i en igualtat de gènere. Alhora, i per als alumnes participants que no hagen assolit els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), que preveu la normativa vigent en matèria d’educació, l’organització té programes específics per tal de completar esta educació i proporcionar-los una formació bàsica i professional que els permeta incorporar-se a la vida activa o prosseguir els seus estudis.

El regidor d’Ocupació ha recalcat la importància d’estos projectes de formació i ocupació «en tant que proporcionen als participants l’oportunitat de rebre un o diversos títols formatius homologats que contribuiran a millorar la qualificació professional i la seua incorporació al mercat laboral. Estos programes permeten obtenir al mateix temps una formació reconeguda i rebre un salari mensual que ajuda a cobrir les seues necessitats. »

 

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.