Comunicat oficial de l’Ajuntament al respecte de la qualitat de l’aigua a Bétera

ayuntamiento

Com a conseqüència de les informacions inexactes i interessades que estan circulant per la localitat estos últims dies, l’Ajuntament de Bétera exposa els aclariments següents. Estes informacions tenen l’objectiu de crear alarma social, així com altres interessos de grups polítics que estan encapçalant la difusió d’esta informació entre la població del nucli urbà. Per tant, l’Ajuntament de Bétera considera necessari aclarir els punts següents:

1) Tal i com apareix a l’històric oficial d’analítiques de l’Ajuntament, els nivells de nitrats des de 2004 a 2016 és el següent:

ANY MITJANA NITRATS ANUAL GOVERN
2004 40,22 mg/L PP-UPIB
2005 53,13 mg/L PP-UPIB
2006 54,83 mg/L PP-UPIB
2007 58,26 mg/L PP-UPIB
2008 52,85 mg/L PP-UPIB
2009 50,78 mg/L PP-UPIB
2010 53,2 mg/L PP-UPIB
2011 51,5 mg/L PP-UPIB
2012 51,7 mg/L PP-UPIB
2013 51,7 mg/L PP-UPIB-Mas Camarena
2014 56,00 mg/L PP-UPIB-Mas Camarena
2015 55,00 mg/L Compromís-PSOE-AbeC
2016 58,57 mg/L Compromís-PSOE-AbeC

Amb estes dades es demostra que els nivells de nitrats de Bétera són superiors al que determina l’OMS i la Direcció General de Salut Pública des de 2005.

2) L’any 2000 el Govern valencià publica un decret (DECRET 13/2000, de 25 de gener), en què s’indica els municipis vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats, document on apareix Bétera.

3) El valor actual de nitrats en l’aigua del nucli urbà és de 54,0 mg/L (publicat periòdicament al SINAC i de consulta pública). L’OMS determina que tots aquells valors superiors al 50,0 mg/L qualifiquen l’aigua com a no apta per al consum humà.

4) L’organisme encarregat d’establir si l’aigua és apta o no per al consum humà és la Direcció General de Salut Pública i, per tant, és qui determina les restriccions de consum. En data 30 de maig de 2017, l’Ajuntament de Bétera rep comunicació oficial per a restringir el consum de l’aigua del nucli urbà. Les restriccions de consum indicades per la Direcció General afecten només a: lactants (xiquets i xiquetes de menys de 12 mesos), dones embarassades i preparats d’aliments infantils (per a xiquets d’1 a 3 anys). La resta de la població SÍ pot consumir l’aigua del municipi.

5) En el comunicat enviat el 30 de maig de 2017 per la Direcció General també s’obliga a l’administració local a posar en coneixement de la població estes restriccions. Així, el dia 1 de juny de 2017, un dia després, l’Ajuntament informa de les restriccions per tots els canals possibles.

6) L’Ajuntament actual instal·la diverses fonts d’òsmosi inversa al nucli urbà perquè els veïns puguen abastir-se a cost zero. A més, des del curs escolar 2017-2018 s’està subministrant aigua embotellada als centres educatius públics i concertats de la localitat, periòdicament, on hi ha
alumnat susceptible de les restriccions.

7) L’Ajuntament actual està treballant per a posar una solució definitiva als problemes en la qualitat de l’aigua del nucli urbà. Amb esta finalitat es contracta en 2017 una empresa externa perquè realitze una auditoria. Els resultats més destacats van en dues direccions: la xarxa de subministrament d’aigua al nucli urbà està obsoleta i les pèrdues d’aigua són del 60% i els nivells de nitrats són superiors als legalment recomanats.

8) L’Ajuntament actual pren decisions respecte als resultats de l’auditoria. Primer, renovar la xarxa per a evitar pèrdues d’aigua i sectoritzar, per a detectar amb facilitat possibles fuites. Esta inversió està valorada en uns 900.000 euros. Una vegada modernitzada la xarxa, executar l’obra per a injectar aigua sense nitrats, procedent de l’EMSHI als pous municipals cosa que reduirà la quantitat de nitrats a l’aigua del nucli urbà. Està inversió està valorada en uns 850.000 euros.

9) L’Ajuntament de Bétera ha seguit, al peu de la lletra i en els terminis indicats, les instruccions provinents de la Direcció General de Salut Pública. Per este motiu, l’Ajuntament de Bétera es reserva el dret d’exercir totes aquelles accions legals, civils, penals i administratives, que considere
oportunes contra aquells que estan difonent informacions inexactes i interessades, i creant alarma entre els veïns i les veïnes de Bétera.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.