EUPV demana que l’Ajuntament forme als treballadors de la construcción en matèria de prevenció d’accidents laborals

Els representants de la formació política Esquerra Unida han proposat que l’Ajuntament d’este municipi “es dirigisca als agents socials del sector de la construcció a fi d’establir de manera urgent mecanismes de col·laboració que tinguen com a objectiu principal la formació en matèria de prevenció”.

José García

Des d’EUPV de Bétera s’ha presentat una proposta en relació amb la desocupació i la formació que hi ha al sector de la construcció local, “un dels més castigats a Bétera”.

Consideren estes fonts que eixa situación “fa necessari que l’Ajuntament cerque fórmules que possibiliten la qualificació de les persones aturades, ja què actualment l’ocupació de les persones que treballaven en el sector de la construcció passa pel fet que estes tinguen fets els cursos de formació bàsica en prevenció de 8 hores i els cursos de formació de riscos específics de 20 hores”.

“La possibilitat que els aturats i aturades obtinguen aquesta formació de manera gratuïta és difícilment realitzable, doncs es donen situacions on alguns centres privats de formació demanen als aturats que volen formar-se fins a 300 euros per curs i persona, quantitats desorbitades i que impedeixen que les persones aturades puguen accedir a l’esmentada formació”, afigen estes mateixes fonts.

Per això, des d’EUPV de Bétera proposen que l’Ajuntament “es dirigisca als agents socials del sector de la construcció per tal d’establir mecanismes que permeten eixa formació que sel’s demana per poder incorporar-se de nou al sector de la construcción”.

De la mateixa manera, reclamen des d’este partit polític que l’Ajuntament, com a promotor seu, deu vetlar i comprovar que cada empresa adjudicatària de les obres publiques i les subcontractades estiguen en possessió de la formació bàsica i específica que s’estableix al IV Conveni General de la Construcció”.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.