Compromís per Bétera proposa que els veïnat no pague el cànon de connexió de la taxa de subsministrament d’aigua

Ha presentat al·legacions a l’ordenança reguladora

El grup municipal de Compromís en l’Ajuntament de Bétera ha presentat dues al·legacions a l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de la taxa per prestació dels serveis municipals de distribució i subministrament d’aigua potable.

La primera al·legació incidix en què la quota de connexió, que ascendix a 761.894,98 euros i que amb la proposta de modificació que va presentar l’equip de govern serà pagada pels usuaris al llarg de 10 anys, siga assumida íntegrament per l’Ajuntament.

“Per una banda, no té cap sentit que els usuaris paguem dues vegades per la quota de connexió, una quota que ja pagàrem en el moment en què donàrem d’alta este servei”. Cristina Alemany, portaveu de Compromís, afig un altre argument per a defensar esta al·legació, en este cas la situació econòmica positiva de l’Ajuntament, en part gràcies a la gestió feta per Compromís en l’Alcaldia en la legislatura passada, i apunta que el romanent de tresoreria ascendix a 23.955.000 euros, tal i com apareix a l’aprovació del compte general del pressupost 2021.

El cànon de connexió suposa un increment del 7%, “si el govern municipal de veritat pensa en les persones hauria d’assumir este cànon”, perquè amb la modificació de l’ordenança que proposa l’equip de govern, els usuaris veuran augmentat el rebut de l’aigua en més d’un 50%.

La segona de les al·legacions proposa la creació d’un Fons Social. Este Fons Social aniria a càrrec de la regidoria d’Aigües i es destinaria a persones amb dificultats per a cobrir la taxa, és a dir, que es podrien beneficiar totes les unitats de convivència que no superaren l’IPREM.

“És el moment idoni per a implementar esta mesura, primer, per la situació econòmica per la que passa l’Ajuntament i, a més, perquè la crisi econòmica actual, amb inflació i pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, tinga el menor impacte possible, sobretot tractant-se d’un bé, l’aigua, imprescindible per qüestions higièniques, socials i alimentàries” conclou Alemany.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.