Fira del Dolç Artesà de Casinos

Poesia edetana. Una corrent emergent.

Bloc de José Fornieles en InfoTúria, periòdic del Camp de Túria

 

Nombrosos poetes han recorregut les terres de la nostra comarca al llarg de la seua història. Alguns, com Teodor Llorente, van gaudir de la seua gent i de la seua gentilesa durant curts períodes. D’altres, com Joan Baptista Antequera, van nàixer en elles i les van donar a conèixer als erudits de la seua època.

 

Un gran nombre de poetes han nascut o han conviscut al Camp de Túria al llarg dels últims anys i actualment tenim un fort increment en la quantitat d’aquests escriptors. Potser, això siga el fruit de respirar i alimentar-se de la cultura i la història que es macera en els pobles edetans. Potser, siga el resultat de nodrir-se d’allò que produeix la nostra horta, les nostres muntanyes i el nostre riu, és a dir, sostraure tota l’essència del nostre poble. Així doncs, molts dels versos que componen fan referència a aquells racons que ells atresoren com una part del seu ésser. Espais genuïns que formen part dels edetans.

 

La poesia es respira pel carrer. La trobem en les seguidilles que canten i tararegen els nostres ancians; són les dites populars pels que coneixem les facetes i les singularitats de cada un dels nostres pobles; són les rimes que rapegen els joves dels nostres carrers; són els versos d’amor que es regalen les parelles i els familiars. Fem poesia quan plasmem per escrit allò que ens preocupa, allò que ens fa feliç, allò que se’ns ocorre quan ve la inspiració. I és que la inspiració apareix en el lloc més inoportú, en aquell instant en què el més primordial és el paper i la tinta.

 

Aquest no és el primer article que escric sobre els poetes edetans, però resulta impossible no tornar a parlar-ne. Durant el transcurs d’aquest any he pogut apreciar com apareixia un fort moviment poètic. Corrent lírica que es fa fort cada dia que passa. Revolució de versos que arma un exèrcit edetà compost per trobadors que envanien les seues afilades plomes carregades del seu millor intel·lecte.

 

Algunes localitats tenen tantes persones interessades en aquest gènere que s’organitzen esdeveniments i tertúlies poètiques. Un clar exemple és el de l’Eliana, on s’ha format un grup conegut com «JAM POÈTICA de l’Eliana», el qual es reuneix assíduament a la mateixa localitat. Aquesta associació compta amb un total de cinquanta integrants entre els quals trobem a Jordi Guerola (escriptor del poemari «Amagatalls», que es presentarà el 31 gener 2014 a les 19:30 al centre sociocultural de l’Eliana), Pura Peris (finalista al XXI premi 9 d’octubre de creació literària en valencià de Sant Vicent del Raspeig i al Gran Concurso de poesía en Español convocat per el Centro de Estudios Poéticos), Maribel Fort (escriptora del poemari «Calle baja») i Begoña Albert (escriptora del poemari «Acordes desde el faro»).

 

A nivell comarcal s’ha creat el grup d’escriptors i poetes LLETRAEDETA, del qual ja es va parlar en articles anteriors. Aquest grup també organitza vetllades literàries i poètiques als pobles de la comarca, esdeveniments com el que tindrà lloc el proper 14 de desembre al Casal Jaume I de Llíria i que brindarà homenatge a Vicent Andrés Estellés. Al llarg del present any la major part del grup ha publicat poemaris, els quals sumen un total de 4 obres («Encesa fotografia» d’Alexandre Navarro, «Amagatalls» de Jordi Guerola, també membre d’aquest grup, «Les hores concèntriques» d’Enric Sanç i «Llibre de contemplació» de Jesús Giron). En altres ocasions han participat en antologies i alguns dels seus membres han rebut premis literaris.

 

Si a tota aquesta gent li afegim aquells poetes que componen en la seua soledat, aquells que no formen part de cap grup, aquells que escriuen perquè no saben viure d’una altra manera. Llavors ens adonarem de la gran quantitat de poetes que hi ha a la nostra comarca. I és només en aquest moment quan ens vénen els dubtes: Aquest fenomen és únic a la nostra comarca? Estem davant d’una generació poètica que està cobrant força al Camp de Túria? És possible que estiguem contribuint al patrimoni cultural valencià que heretaran els nostres fills? Potser estem davant d’un nou moviment poètic. Corrent literària que els nostres fills estudiaran a les escoles, instituts i universitats. Potser ens trobem davant de la GENERACIÓ DELS EDETANS.

 

CASTELLANO

Numerosos poetas han recorrido las tierras de nuestra comarca a lo largo de su historia. Algunos, como Teodoro Llorente, disfrutaron de sus gentes y de su gentileza durante cortos periodos. Otros, como Joan Baptista Antequera, nacieron en ellas y las dieron a conocer a los eruditos de su época.

 

Un gran número de poetas han nacido o han convivido en el Camp de Turia a lo largo de los últimos años y actualmente contamos con un fuerte incremento en la cantidad de estos escritores. Tal vez, esto sea el fruto de respirar y alimentarse de la cultura y la historia que se macera en los pueblos edetanos. Quizás, sea el resultado de nutrirse de aquello que produce nuestra huerta, nuestras montañas y nuestro río, es decir, amamantarse de nuestra esencia de pueblo. Así pues, muchos de los versos que componen hacen referencia a aquellos rincones que ellos atesoran como una parte de su ser. Espacios genuinos que forman parte de los edetanos.

 

La poesía se respira por la calle. La encontramos en las seguidillas que cantan y tararean nuestros ancianos; son los dichos populares por los que conocemos las facetas y las singularidades de cada uno de nuestros pueblos; son las rimas que rapean los jóvenes de nuestras calles; son los versos de amor que se regalan las parejas y los familiares. Hacemos poesía cuando plasmamos por escrito aquello que nos preocupa, aquello que nos hace feliz, aquello que se nos ocurre cuando viene la inspiración. Y es que la inspiración aparece en el lugar más inoportuno, en aquel instante en el que lo más primordial es el papel y la tinta.

 

Este no es el primer artículo que escribo acerca de los poetas edetanos, pero resulta irremediable volver a hablar de ellos. Durante el transcurso del presente año he podido apreciar como aparecía un fuerte movimiento poético. Corriente lírica que se hace fuerte cada día que pasa. Revolución de versos que arma un ejército edetano compuesto por trovadores que envainan sus afiladas plumas cargadas de su mejor intelecto.

 

Algunas localidades tienen tantas personas interesadas en este género que se organizan eventos y tertulias poéticas. Un claro ejemplo es el de l’Eliana, donde se ha formado un grupo conocido como “JAM POÉTICA de l’Eliana”, el cual se reúne asiduamente en la misma localidad. Esta asociación cuenta con un total de cincuenta integrantes entre los que encontramos a Jordi Guerola (escritor del poemario “Amagatalls”, que se presentará el 31 de enero de 2014 a las 19:30 en el centro sociocultural de l’Eliana), Pura Peris (finalista en el XXI premi 9 d’octubre de creació literària en valencià de Sant Vicent del Raspeig y en el Gran Concurso de poesía en Español convocado por el Centro de Estudios Poéticos), Maribel Fuerte (escritora del poemario “Calle baja”) y Begoña Albert (escritora del poemario “Acordes desde el faro”).

 

A nivel comarcal se ha creado el grupo de escritores y poetas LLETRAEDETA, del cual ya se habló en artículos anteriores. Este grupo también organiza veladas literarias y poéticas en los pueblos de la comarca, eventos como el que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en el Casal Jaume I de Llíria y que brindará homenajea a Vicent Andrés Estellés. A lo largo del presente año la mayor parte del grupo ha publicado poemarios, sumando un total de 4 obras (“Encesa fotografia” de Alexandre Navarro, “Amagatalls” de Jordi Guerola, también miembro de este grupo, “Les hores concèntriques” de Enric Sanç i “Llibre de contemplació” de Jesús Giron). En otras ocasiones han participado en antologías y algunos de sus miembros han recibido premios literarios.

 

Si a toda esta gente le añadimos aquellos poetas que componen en su soledad, aquellos que no forman parte de ningún grupo, aquellos que escriben porque no saben vivir de otra forma. Entonces nos daremos cuenta de la gran cantidad de poetas que hay en nuestra comarca. Y es sólo en este momento cuando nos vienen las dudas: ¿Este fenómeno es único en nuestra comarca? ¿Estamos frente a una generación poética que está cobrando fuerza en el Camp de Túria? ¿Es posible que estemos contribuyendo en el patrimonio cultural valenciano que heredarán nuestros hijos? Quizás estemos ante un nuevo movimiento poético. Corriente literaria que nuestros hijos estudiarán en las escuelas, institutos y universidades. Tal vez nos encontramos ante la GENERACIÓN DE LOS EDETANOS.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.