2 d’abril Dia Mundial de concienciació sobre l’autisme. Coneixeu què passa al nostre territori?

«Emprendamos juntos este camino hacia un mundo  más generoso e incluyente». Amb aquestes paraules tanca el Missatge que el Secretari General, Ban Ki-moon ha llançat amb motiu del Dia Mundial de Concienciación sobre l’Autisme que es celebra el 2 de abril. 

Les paraules del missatge no poden ser més clares, parlen d’augment de persones amb autisme, de que la medicina i la ciència estan prestant més atenció però l’opinió pública encara no és prou conscient del tema. També diu el Secretari General que els nens i els adults amb autisme s’enfronten als greus problemes de l’estigma i la discriminació, j a dificultats per accedir a l’assistència. Molts han de lluitar contra múltiples obstacles, dia a dia. La discriminació, els maltractaments i l’aïllament afecten terriblement a molts d’ells i constitueixen una violació dels seus drets humans fonamentals.

Però com sempre el Secretari General llança un  missatge d’opitimisme, sí, amb un tractament ràpid i adequat es pot aconseguir, en molts casos, un millorament. L’autisme és un trastorn que es pot detectar als tres primers anys de vida. Per això és tan important informar sobre els símptomes de l’autisme i oferir tractament el més aviat millor.

També, ens diu Ban Ki-moon, és essencial donar suport als pares, crear llocs de treball per a les persones amb autisme acord a les seves capacitats i els seus punts forts, i millorar l’ensenyament públic per respondre més adequadament a les necessitats dels estudiants amb autisme

En definitiva, coses lógiques, prevenció, diagnosi ràpid, assitsència per a la inclusió i suport  a les families.  PERÒ QUE PASSA AL NOSTRE PAÍS? SABEM QUANTES PERSONES VIUEN AQUESTA DISCRIMINACIÓ? SEGUR QUE LA GENERALITAT NO,  DONCS NO FA RES.

Tot i haver sentencies que reconeixen la necessitat d’aules i especialistes als centres, i informes d’experts, i treballs realitzats que demostren que amb un qüestionari ben senzill es pot detectar el trastorn entre els 18 i 24 mesos, no tenim establert cap sistema per dur la prevenció a terme, Què dir de l’atenció als centres d’ensenyament, al suport a les families, somnis!!!!

Hi ha moltes associacions i inclús tenim la Plataforma de Pares amb nens amb autisme de la Comunitat Valenciana però les distintes Conselleries semblen que no els veuen, com si no existiren.

Per això us ho conte, obrim els ulls a la realitat  perquè efectivament com diu el Secretari General de l’ONU, és necessari que el Dia Mundial tinga resò ja que, si més no, és una oportunitat per fomentar l’adopció de mesures i la prestació d’assistència. Però no podem quedar-se amb una noticia, s’han d’establir les polítiques necessàries per fer-ho possible.  Hem d’exigir-les i hem de treballar per aconsseguir-les. Sí com diu el Secretari General de l’ONU, Emprenguem junts aquest camí cap a un món més generós i incloent.

 

alt  Pura Peris, candidata a la Presidència
de la Generalitat Valenciana, per Els Verds i Ecopacifistes

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.