a menjar sa

Pressupost del 2012: “Austers i socials” per al PP, “els pitjors de la història” per al PSOE

L’equip de govern de l’Ajuntament de Llíria ha donat a conèixer les xifres del pressupost del cap i casal comarcal per a l’any 2012. Des del PP creuen que està ben ajustat, mentre que els socialistes lamenten els retalls socials. Els comptes els ha aprovat el PP en solitari, amb el vot desfavorable de tota l’oposició.

José García

Situació actual
A este respecte, Escobedo ha destacat que «l’índex d’endeutament del Consistori està per davall del 51% i estem en nivells de deute amb els bancs inferiors a què havien quan vam entrar a governar el 2003».

D’altra banda, el Govern local ha explicat què mantindrà la seua política fiscal dels últims anys, “amb la congelació d’impostos i taxes municipals, i facilitant el fraccionament del pagament dels tributs”.

Causes
No és d’extranyar que PP i PSOE no estiguen d’acord amb els pressupostos de l’any 2012 a Llíria, ja que ni tan sols coincideixen en els motius que han motivat que els comptes públics es reduïsquen un 1,86%, respecte als de 2011, fixant-se els pròxim any en 17,2 milions d’euros.

El regidor d’Hisenda a l’equip de govern, el popular José Ricardo Escobedo, asegura que l’actual context de crisi “condiciona la capacitat pressupostària del consistori”, donant diverses Claus per explicar eixe parèixer: “D’una banda s’ha registrat una important caiguda d’ingressos i d’altra, ens ha afectat tant la reducció de les transferències ordinàries de l’Estat com l’obligació de tornar les bestretes dels tributs liquidats incorrectament el 2008 i 2009”.

Des del PSOE, el regidor José Luis Pérez considera que les xifres del pressupost 2012 son un reflexe de la dolenta gestió económica del PP edetà en els darrers anys i es critica que es vullga justificar sempre l’acció del govern local buscant responsabilitats fora de l’equip de govern edetà. “Estem davant dels pitjor pressupost de tota la història de Llíria, des que estem en democràcia”.

Inversions
També hi ha divergències al capitol de les inversions. Mentre Escobedo manifesta que éstes serán “de 1,7 milions d’euros al pròxim exercici”, des del PSOE es manifesta què els pressupostos del 2012 “presenten una caiguda del 5,84% respecte als de 2011, amb unes inversions productives que només arriben al 4% i que seran finançades, en la seua totalitat, a través de nous préstecs, pel que no es destinarà un sol euro a fomentar l’economia”.

Afigen des del PSOE que “de les quantitats previstes per a inversions, quasi 800.000 euros corresponen a inversions productives i la Generalitat Valenciana no ens destina ni un sol euro i dins d’este mateix capítol; a més, destaca la inclusió de les quotes d’urbanització del ST-1 que ascendeixen a quasi 700.000 euros, finançats amb la possible venda de patrimoni municipal”.

Polítiques Socials
Des de l’equip de govern s’explica què ja que, els comptes de 2012 «representen un enorme esforç d’austeritat, retallant els gastos no essencials com queda reflectit en el Pla EconomicoFinancer de Reequilibri, però al mateix temps es dóna prioritat a les necessitats socials per a donar cobertura a les famílies més necessitades i es manté la qualitat dels servicis públics».  

En este sentit, l’edil d’Hisenda ha recordat que l’actual equip de Govern «hi ha incrementant, com mai abans s’havia fet, les ajudes a les entitats del municipi, i ara simplement demanem un poc de sacrifici, que estem convençuts sabran entendre per la situació econòmica del país. A més, la quantitat de les subvencions no serà inferior a la que tenien l’any 2003».

Des del PSOE, Pérez manifesta què “el PP de Llíria ha retallat en polítiques socials, culturals i esportives, una cosa que també farà la Generalitat Valenciana, el que significa un descens en la qualitat i la quantitat dels serveis públics”.

Despeses en personal
Els pressupostos de 2012 contemplen també reajustaments en moltes partides dins de la línia d’estalvi marcada pel pla de reequilibri. «El capítol de personal es reduïx un 3,63% i s’amortitzen 7 places de la plantilla que estaven vacants, mentres que el de gastos corrents també es rebaixa un 5,34% aplicant mesures de contenció i austeritat», ha explicat José Ricardo Escobedo.

“Per exemple, s’han produït reduccions en les partides de publicitat i protocol, festes i programació cultural, les assignacions a grups i regidors per la seua assistència als òrgans col·legiats o subvencions a entitats locals”, expliquen fons consistorials.

Els socialistes edetans tampoc comparteixen eixe analisi: “la major part dels 17 milions d’euros del pressupost de l’any pròxim se’n anirà als apartats de personal i despeses corrents”.

 

1 Comentari
  1. Antes de opinar sobre el presupuesto de 2012, si les parece bien, opinemos sobre lo que queda de 2011.
    No es de recibo que el señor alcalde y su banda decidan unilateralmente acabar con la cesta navideña de todos los empleados y, con los calendarios que se repartian a todos los vecinos (Lo unico que obtenian del ayuntamiento). Y, no es de recibo, porque al mismo tiempo se incrementa el sueldo de concejales liberados que se dedican a comer chicle, silbar por el ayuntamiento u, opinar sobre los modelitos en cada acto. (Pandilla de floreros sin oficio ni beneficio).
    Si de verdad quiere ahorrar el Sr. Alcalde de este municipio que empiece por dejar de cobrar lo que en su dia prometió, anule los salarios de los/las concejales floreros y, elimine los gastos superfulos.
    Y al lider de la oposición diganlé por favor que A VER SI SE ENTERA DE ALGO.

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.