Vitroglass

Les obres del nou dipòsit d’aigua potable per al polígon de Carrasses avancen a bon ritme

carrases

Tindrà una capacitat de 5.000 m³ i la inversió serà de 2,6 milions d’euros

Els tinents d’alcalde de l’ajuntament de Llíria, Paco Garcia  i Mari Cruz Garcia, han visitat les obres que s’estan desenvolupant per a dotar al polígon de Carrasses d’un nou servei de punt de connexió exterior d’aigua potable que s’ubicarà a la muntanyeta de Corral de Mosén, junt la zona de la Hoya de Marco.

Es tracta d’un dipòsit cobert, semi soterrat (recolzat en roca) i dividit en dos gots totalment independents de 2.500 m³ cadascun. El perímetre i el mur divisori del dipòsit estan formats per panells prefabricats de formigó armat. La coberta es materialitza mitjançant un forjat que recolza sobre els panells i sobre una estructura secundària (pilars i bigues interiors).

Les obres, que està executant l’empresa Bertolín, varen començar poc abans de l’inici de l’Estat d’Alarma, al mes de març, estant previst que finalitzen a finals de 2020.

La seua construcció naix del Pla Director de Proveïment d’Aigua Potable del terme municipal de Llíria, el qual contempla les noves zones de demanda d’aigua previstes en els instruments de desenvolupament urbanístic i les infraestructures necessàries per a satisfer aquestes demandes.

El Sector SI-1 (Polígon Industrial Carrasses) s’inclou en el Pla Director en el Sector 5, “Urbanitzacions i Polígons Industrials” de la carretera Llíria-Casinos, a l’oest del nucli urbà de Llíria. Les actuacions previstes en el document per a aquest Sector 5 contemplaven la construcció d’este nou dipòsit, amb capacitat de 5.000 m³.

Durant el procés d’estudi sobre la millor alternativa de la infraestructura exterior per al proveïment d’aigua potable al Sector SI-1, es va estimar necessària la connexió inicial entre els Pous Rambla i el Polígon de Carrases. Aquesta conducció (ja executada) és l’única entre la nova zona industrial i el dipòsit existent de Collaico dels Gossos (i amb la xarxa de distribució de la resta del municipi de Lliria).

Finalment, es van projectar les instal·lacions exteriors de proveïment d’aigua al Sector SI-1, que s’han desenvolupat en tres fases d’execució:

Fase 1 (ja conclosa i en servei): conducció entre els Pous Rambla i Pol. Industrial Carrases. La qual abasteix actualment a esta zona industrial.

Fase 2 (en execució): Construcció d’una canonada d’uns 1.630 m de FD Ø300 mm entre el pou de Sant Vicent i el Pol. Industrial Carrases. Aquesta fase també inclou el condicionament de la parcel·la municipal del Pou de Sant Vicent (instal·lacions elèctriques en Mitja Tensió i Baixa Tensió, execució de nou sondeig, caseta de control, etc.).

Fase 3 (en execució): Construcció de dipòsit de regulació de 5.000 m³ en la parcel·la de Corral de Mossén (amb la cambra de claus i de control) i doble canalització d’uns 710 m de FD Ø400 i Ø300 mm entre el Pou de Sant Vicent i el nou dipòsit. Inclou les obres de condicionament de la parcel·la per a la construcció i explotació del dipòsit (camí d’accés, moviment de terres, drenatge, etc.).

No hi han comentaris

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà