La composició d’un tribunal que avaluava les proves d’unes borses de treball, nou motiu d’enfrontament polític

Les proves efectuades recentment per cobrir una borsa de treball en la qual s’oferien 5 places per a conductors d’autobús i camió ha fet aparèixer crítiques des de la ‘Coalició Compromís’, que considera “irregular” la composició del tribunal que avaluava eixes proves; des del consistori, per contra, es replica assegurant que l’actuació de la corporació ha estat “correcta i honesta en tot el procés”.

José García

Segons la regidora de la ‘Coalició Compromís’ a Llíria, Inma Riera Lloret, “la confecció de les últimes borses de treball que ha oferit l’ajuntament de Llíria han incomplit de manera flagrant la normativa que regeix la composició dels tribunals de selección, on s’estableix que la majoria dels components de l’òrgan col·legiat deu tindre la titulació requerida per al lloc de treball a cobrir i l’especialitat del lloc al que es oposita”.

Per a Riera, en el cas de les borses de treball per a conductor d’autobús i de camió de Residus Sòlids Urbans, “la majoria dels components no complien el principi d’especialitat. De fet, dels cinc components en els dos tribunals de selecció, només una persona que puntuava les proves tenia la categoria de xofer i disposava dels permisos de conduir de les places en qüestió”.

Des de la ‘Coalició Compromís’ es denuncia que estos tribunals han contravingut la normativa vigent en matèria de selecció de personal, i citen l’article 60 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP): “Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seua composició haurà d’ajustar-se als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres”; segons Riera, “eixe extrem, el de la professionalitat, que no s’ha complit en esta ocasió”.

Igualment, esta formació opositora cita l’article 11 del Reial Decret 365/1995 que regula la selecció de personal, dient respecta els Tribunals que estos “sstaran constituïts per un nombre imparell de membres, funcionaris de carrera, no inferior a cinc, havent de designar-se el mateix nombre de membres suplents i en la seva composició es vetllarà pel compliment del principi d’especialitat.”

Per tot aço, opinenn des de la ‘Coalició Compromís’ que el procés de selecció “no s’ha realitzat amb les garanties suficients, ja que els membres que han conformat els diferents processos selectius, especialment en la part pràctica, no poden haver estat capacitats per dirimir la seua puntuació, atès que 4 dels 5 membres ni tenien els permisos de conducció preceptius ni complien el principi d’especialitat requerit per la llei”.

Constestació de l’equip de govern
Des de l’equip de govern de Llíria, en mans del PP, es respon dient què les acusacions fetes per part de la ‘Coalició Compromís’ no s’ajusten a la realitat. Inclús arriben a manifestar, des de l’Ajuntament, què eixa formació política opositora “fa una interpretació particular i no adequada de la legislació”.

Segons fonts consistorials, per a la borsa de treball de conductor d’autobús, a la prova pràctica va assistir com assessor el conductor de l’autobús municipal, qui va col·laborar amb el tribunal en la confecció i valoració de la prova.

Asseguren eixes mateixes Fonts què, per a la borsa de treball de conductor de la Brigada de Residus Sòlids Urbans, la prova pràctica va ser confeccionada pel coordinador de la Brigada de Residus Sòlids Urbans, que formava part del tribunal, i va ser qui va assessorar al tribunal en la valoració de la mateixa.

“La composició d’estos dos tribunals, tenint en compte la seua categoria (Grup C2), s’ajusta a allò què s’estableix tant en la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, com en la Llei 10/2010 de Funció Pública de la Comunitat Valenciana”, manifesta l’equip de govern.

Des de l’Ajuntament de Llíria, a més, es critica que es manifesten ara estes critiques, mentre que “quan es va anunciar la composició dels tribunals, al desembre i al gener, no s’impugnà res i ningú va manifestar que consideraven que hi havien irregularitats; en canvi, s’han esperat a conèixer els resultats per presentar les seues queixes i generar malestar, en un fet que es correspon amb la seua habitual línia de sembrar dubtes i acusacions infundades cap a l’equip de govern actual”.

 

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà