Es descobreix a Riba-roja la presència d’una rata penada en perill d’extinció

murcielago

L’espècie de quiròpter té el mateix grau de protecció que el linx ibèric o l’ós bru

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria, dins del projecte EcoRiba va contractar l’empresa Càdec Taller de Gestió Ambiental S.L. per tal de realitzar un estudi al voltant de les diferents rates penades que es troben al municipi. L’estudi, el qual encara es troba en marxa, ja ha catalogat més de deu espècies de quiròpters: rata penada de ferradura gros;  de Natterer;  de Cabrera; comuna; de vores clares; de muntanya; d’horta; orelluda
i cuallarga d’Europa.

L’espècie més cridanera, però, ha estat el Myotis capaccinii, rata penada de peus grans. Aquesta espècie es troba catalogada com Espècie en Perill d’Extinció en Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades, i té la mateixa designació en el Catàleg Valencià d’Espècies Amenaçades.

Aquest fet implica que el Myotis capaccinii té el mateix grau de protecció que espècies t com el linx ibèric , l’ós bru o el gall fer cantàbric.

La rata penada de peus grans no s’havia citat anteriorment en Riba-roja de Túria, ni en cap població propera. Aquesta espècie es troba estrictament lligada a superfícies d’aigua, posat que la seua dieta depèn d’insectes que caça a sobre de l’aigua i xicotets peixos que pesca.

Dins de Riba-roja de Túria, aquest exemplar s’ha pogut detectar en zones properes al riu dins del Parc Natural del Túria i en la Vall de Porxinos.

La detecció d’aquest mamífer volador ha estat possible gràcies a l’enregistrament del seu ultrasò, l’espectrograma del qual presenta un patró de bandes verticals molt característic i que s’estreteix quan es tracta d’una emissió de cacera.

L’empresa, junt amb l’equip tècnic del projecte EcoRiba, continuaran l’estudi per tractar de determinar on té establida la colònia aquesta espècie cavernícola i continuar censant la resta d’espècies de rates penades presents al nostre municipi.

 

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.