Riba-roja estalvia més de 500.000 euros en l’adjudicació dels contractes públics

Riba-roja Camp de Túria

El 70% de les contractacions municipals s’adjudiquen a pimes

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aconseguit al llarg dels tres primers trimestres de l’any 2021 un estalvi de fins a 507.800 euros en l’adjudicació dels contractes públics a les petites i mitjanes empreses (pimes) gràcies a la publicitat, la concurrència competitiva i un major nombre d’ofertes rebudes. El govern municipal ha donat comptes d’aquestes xifres en el ple municipal de la localitat.

Al llarg del tercer trimestre del passat any des de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria s’han gestionat un total de 13 contractes públics per un valor de licitació que aconsegueix 1 milió d’euros, dels quals, finalment, gràcies a la competència, s’han adjudicat per un total de 791.385 euros, de manera que l’estalvi econòmic per a les arques municipals s’ha fixat en 271.000 euros.

Amb aquestes dades, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aconseguit un estalvi de 507.800 euros en total entre els tres primers trimestres del present any, amb un total de 2’1 milions d’euros licitats en termes globals i uns contractes adjudicats per valor de 1’6 milions d’euros. A més, en tots els casos les adjudicacions han correspost a petites i mitjanes empreses (pimes) en més del 70% dels casos.

En aquest últim trimestre, s’han dut a terme diversos projectes i iniciatives pro valor dels 791.385 euros adjudicats referents a reurbanització de voreres, contracte de subministraments, adequacions esportives, reparacions de camins en diverses partides o condicionament d’àrees de sombraje o sanejaments de zones en els polígons industrials de Riba-roja de Túria, asfaltats de vials o subministraments de carburants per a vehicles i maquinària, entre altres.
En aquest tercer trimestre, també s’han dut a terme contractacions menors per un valor de licitació de 111.185 euros, que s’han adjudicat per un total de 106.492 euros i, finalment, un estalvi econòmic de 4.693 euros en total. S’han tramitat cinc contractes menors a altres tantes pimes per a vehicles policials, condicionament i reparacions diverses o la realització de curos administració logística.

En el cas de les licitacions tramitades per procediment obert s’han adjudicat 13 contractes, dels quals 10 corresponen a pimes, és a dir, un 70% sobre el total, en els quals s’han aplicat diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Riba-roja de Túria. Entre ells cal destacar alguns com els relatius a la salut, el benestar, la no discriminació per raó de gènere, creixement econòmic inclusiu, la reducció de l’impacte ambiental negatiu, modalitats de consum i producció sostenibles o la promoció de la gestió sostenibles de boscos i la reforestació.

En termes comparatius, un informe dels tècnics municipals ha permés conéixer que entre el tercer trimestre del passat any 2020 i el mateix trimestre d’aquest any 2021 quasi s’han duplicat els contractes adjudicats –de 7 a 13- o s’han incrementat notablement els ODS aplicats a cadascun dels procediments administratius gestionats, en passar d’un a cinc entre tots dos períodes.

La proposta aprovada pel ple de Riba-roja de Túria destaca l’adopció de “diferents mesures en pro de l’increment de la transparència i la simplificació i normalització de tràmits en matèria de contractació pública, així com per a una millora progressiva en la programació de les licitacions amb la finalitat d’incrementar tant en l’eficàcia com en l’eficiència d’aquestes”.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “l’enorme esforç que s’ha realitzat tant per l’equip de govern, així com per tots els departaments municipals per augmentar la transparència, la participació i la major concurrència en els procediments per a adjudicar contractes i serveis municipals de manera que suposen un estalvi notable per a les arques municpiales”.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.