Riba-roja rebaixa un 24’2% l’IBI urbà que grava els habitatges en els últims set anys

Ribarroja

El coeficiente pasa del 0’62 del año 2015 al 0’47 del ejercicio de 2021

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha reduït en un 24’2% l’impost de béns immobles (IBI) urbà en els últims set anys en passar d’un tipus impositiu del 0’62 l’any 2015 al 0’47 l’any 2021. Es tracta del major descens d’aquest impost directe en les dues últimes dècades i que el situen entre un dels més reduïts a la comarca de Camp de Túria.

Aquest impost va arribar a aconseguir en els últims tres lustres fins a un coeficient del 0’8 l’any 2008, quan el llavors equip de govern va decidir un augment del 60% en passar dels 0’5 de l’exercici pressupostari de l’any 2007 als referits 0’8. Un any més tard aquest coeficient es va rebaixar en un 15% en passar als 0’68, si bé el següent exercici 2013 es va tornar a incrementar fins als 0’748, és a dir, un augment del 10%.

L’impost de béns immobles urbà es calcula cada any a partir del valor cadastral que marca la Direcció General del Cadastre, dependent del Ministeri d’Hisenda, multiplicat pel coeficient impositiu que decideix l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. Amb aquestes dues variables es fixa la quantia que pagarà, posteriorment, cada contribuent pel seu habitatge.

Amb l’actual coeficient del 0’47, Riba-roja es col·loca entre els municipis amb l’impost de béns immoble (IBI) més baix de la Comarca de Camp de Túria, especialment, respecte de les localitats de més de 20.000 habitants, com el cas de Llíria amb un 0’7 o Bétera amb altres 0’58, a més també més baix que la resta dels municipis de la resta de la comarca.

Aquesta reducció en l’IBI urbà es complementa amb la disminució de l’IBI rústic a Riba-roja de Túria fins a un 5% a partir d’enguany amb l’objectiu de pal·liar els efectes adversos derivats de la passada Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que va ocórrer en el mes de setembre passat sobre els camps i collites dels agricultors de la localitat.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat “la rebaixa fiscal” realitzada durant els últims anys en la localitat “com a fórmula per a dinamitzar l’economia de les famílies i estimular el consum entre el teixit comercial i industrial de la localitat, sense que això haja suposat, de cap manera, una disminució en la qualitat dels serveis públics municipals, fins al punt que s’han augmentat i millorat”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà