L'alquería blanca

Riba-roja posa en marxa el Servei d’Atenció per a les persones amb problemes de salut mental greu

plaza del ayuntamiento ribarroja

Està enfocat a veïns d’entre 18 i 65 anys

L’Ajuntament de Riba-roja posarà en marxa des d’aquest 1 d’agost el nou programa de Servei d’Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de salut mental greu, subvencionat per la Conselleria d’Igualtat. Aquest servei compta amb tres àrees d’intervenció: els hàbits de salut tant física com mental, les activitats de la vida diària i, finalment, la integració comunitària.

El departament de Polítiques Inclusives de Riba-roja ha disposat un equip amb un educador social i una psicòloga que exercirà les funcions de responsable del programa. L’horari d’atenció al públic s’ha fixat en un tram de 8 a 15 hores de dilluns a divendres, mentre que l’atenció serà els dilluns, dimecres i divendres d’11 a 13 hores en La Botaia. A més, s’ha habilitat un telèfon mòbil, el 637 898 749 perquè es puguen sol·licitar les cites prèvies.

El servei públic està enfocat per a persones d’entre 18 i 65 anys d’edat i s’exigeix ser veí de Riba-roja de Túria. Per a ser atés, a més, ha de reunir els criteris de diagnòstic de Trastorn Mental Greu o sospita de presentar-ho. També han de patir diferents graus d’afectació sobre la seua esfera personal, familiar, social i laboral, de manera que podran rebre la corresponent atenció del servei públic.

El programa municipal està enfocat com a acompanyament a persones amb malaltia mental greu en la consecució d’una vida integrada en la comunitat, de manera que es puga facilitar la permanència en el seu domicili particular i un entorn social adequat per a tractar aquest tipus de malalties de la Seguretat Social. Les diverses fases del programa se centren en una intervenció psicològica i social, un seguiment i suport comunitari, tallers específics amb l’objectiu de potenciar la inserció soci-laboral, un acompanyament en el procés terapèutic i social i, en últim lloc, informar, secundar i formar a les famílies i persones cuidadores.
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat l’esforç del govern valencià encapçalat per Ximo Puig i de l’ajuntament “per oferir un servei públic adequat a les necessitats de les persones que pateixen una malaltia mental greu i de les seues famílies i l’entorn que també pateix les seues seqüeles, per això hem de continuar invertint en Serveis Socials en tots aquells àmbits i sectors que així ho demanden”.

Al llarg d’aquesta legislatura s’han incrementat en un 80% les partides destinades a Polítiques Inclusives i Drets Socials que passa dels 1’1 milions de l’any 2019 fins als 2 milions d’euros que s’executaran al llarg del present exercici 2022. L’equip de govern ha incrementat, també, el nombre de treballadors del departament que passa de 14 empleats l’any 2019 als 27 que s’aconseguiran a la fi d’any, el doble entre tots dos períodes.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.