Riba-roja estalvia1,7 milions en l’adjudicació dels contractes públics

pleno ribarroja

L’ajuntament incrementa l’estalvi per l’augment de la concurrència competitiva d’empreses

L’Ajuntament de Riba-roja ha tancat l’any passat 2022 amb un estalvi econòmic per a les arques municipals de fins a 1,7 milions d’euros en l’adjudicació dels processos de contractació pública. El muntant global reeixit s’aconsegueix després d’obtenir un estalvi econòmic de 535.374 euros durant el quart trimestre del passat exercici en l’adjudicació de la contractació municipal.

El quart trimestre de 2022 es tanca amb números similars als aconseguits en el primer trimestre amb 698.432 euros en total. A aquestes quantitats del primer i quart trimestre cal afegir l’estalvi del segon trimestre establert en 198.116 euros i un altre estalvi d’altres 293.949 euros en tercer trimestre.

En el quart trimestre s’han dut a terme 17 contractes públics adjudicat, d’ells 8 s’han adjudicat a petites i mitjanes empreses (pimes) mentre que els restants 9 no compleixen aquestes característiques.

El percentatge de contractes adjudicats a pimes se situa en 47%. Al llarg del quart trimestre es van licitar contractes per valor de 3,6 milions mentre que es van adjudicar altres punts per un valor de 3,1 milions, per tant, l’import global estalviat aconsegueix els 535.374 euros, tal com consta en la memòria tècnica elaborada. El percentatge d’estalvi es va fixar en el 8’55% entre els mesos d’octubre, novembre i desembre.

Les dades corresponen a l’últim trimestreamb els procediments oberts d’obres, serveis i subministraments. A més, en aquest període es va realitzar una alienació per un valor de 4,7 milions d’euros, mentre que els procediments de la contractació menor es van situar en 12 adjudicats en total, dels quals fins a 11 es van efectuar a pimes mentre que l’adjudicació restant no pertany a aquest tipus d’empreses. Per tant, el 91,67% dels processos de contractació menor corresponen a l’adjudicació a pimes. En aquest període es va aconseguir un altre estalvi de fins a 14.969 euros en aquest trimestre, els 273.741 euros de licitació van concloure, finalment, en 258.772 euros d’adjudicació.

Amb motiu de les pluges torrencials de novembre, l’Ajuntament va efectuar set contractes adjudicats, dels quals el 85,71% dels mateixos es van adjudicar a pimes i un estalvi de 6.625 euros en total durant aquest període de temps. Els contractes d’emergència van sortir a licitació pública per un muntant global de 38.422 euros mentre que l’importin d’adjudicació final va concloure en 31.797 euros en total. El percentatge d’estalvi va ser del 17,24%.

Una comparació entre el quart trimestre de 2021 i de 2022 permet establir un augment del 146’5% entre tots dos períodes en termes d’estalvi per a les arques municipals, en passar dels 217.198 als 535.374 euros.

El nombre de contractes adjudicats l’any 2021 es van situar en 23 en total mentre que en l’exercici de 2022 va ser d’altres 17, mentre que la licitació va passar de 1’4 milions a 3’6 milions en el passat exercici.

Entre els contractes per procediment obert del quart trimestre cal destacar els 3,9 milions de l’alienació d’una parcel·la amb 15.833 metres quadrats d’extensió, els 607.030 euros del contracte del servei d’ajuda a domicili sense dependència o els 433.593 euros amb el grau de dependència o els 586.506 euros del contracte d’obres de millora viària, senyalització i àrees de descans en els polígons industrials. El projecte de reasfaltat de camins i vials rurals es completa amb 283.380 euros.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.