Serra aposta per revaloritzar el seu patrimoni agrari i mediambiental

Hortes abandonades dins d’un entorn paisatgístic privilegiat El camp de Túria

L’Ajuntament de Serra encara la nova legislatura amb un ambiciós programa entre mans: es pretén dinamitzar el sector agrari local, al mateix temps que es posa en valor el sector agrari i mediambiental de Serra i s’acaba amb la situació d’abandó que existeix en molts dels seus horts. Esta ambiciosa actuació requerirà de la participació ciutadana.

 

Pau Tineo

El projecte abasta molts àmbits, més enllà del merament econòmic: si bé és important trobar un sector de desenvolupament laboral que permeta al municipi millorar les expectatives d’ocupació dels habitants de Serra, no és eixe el principal interès d’este projecte.

En realitat, allò que es pretén és obrir la porta a una sèrie d’actuacions encaminades a analitzar la situació en què es troba el sector agrícola local i, després d’establir una sèrie de reunions amb els habitants d’esta localitat (tant els propietaris de terres com els qui desitgen accedir a uns terrenys per conrear), fixar una sèrie d’actuacions que contribuïsquen a dinamitzar el sector agrícola, recuperant varietats locals del cultiu tradicional (per exemple, la negreta i la rameta, entre les cireres, o la serrana, entre les olives).

Altres aspectes, així mateix, mereixen ser destacats: es preveu la creació d’un Banc de Terres, al qual es podrà acudir per obtindre l’espai cultivable que cada participant desitge i també es va a dotar el municipi d’un Hort Municipal, on una sèrie de monitors s’encarregaran d’explicar el tipus d’actuacions que han de dur-se a terme per poder conrear les terres d’una manera eficient i sostenible, respectuosa amb el medi ambient i rendible, ja que l’única alternativa eficaç és l’agricultura ecològica.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.