Serra rebaixa una dècima l’IBI per a 2014


El Ple de l’Ajuntament de Serra aprovà, el passat 25 d’octubre, la rebaixa d’una dècima del tipus de gravamen aplicat a l’Impost de Béns Immobles (IBI), en els béns de naturalesa urbana. Una mesura que alleujarà la càrrega impositiva dels veïns d’aquest municipi del Camp de Túria, que pagaran menys pel seu impost d’IBI a partir de l’any 2014.

 
I.G.

Aquesta moció presentada pel grup municipal socialista, que suposava una rebaixa impositiva del 0,8 al 0,7 per cent va obtindre el suport de la resta de grups polítics i aprovada per unanimitat. Una mesura que des de l’equip de govern creuen “necessària per a pal·liar els efectes de la crisi en les economies domèstiques”.

A més, des del consistori s’ha assenyalat que aquesta rebaixa és la demostració de que “s’estan fent bé els deures i s’està complint amb els objectius establerts en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera així com amb el Pla d’Ajust del municipi”.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.