La patronal de les ITV diu que Hisenda ha de verificar les instal·lacions

itv ribarroja

En estes estacions estarien afectades les de Llíria, Riba-roja de Túria i Sant Antoni de Benaixeve

L’Associació d’Entitats Concessionàries de les ITV valencianes (AECOVA) ha assegurat que la Conselleria d’Hisenda és l’única competent per a comprovar les instal·lacions i béns objecte de la reversió del servei a la gestió pública i aqueixa verificació ha de realitzar-se abans de l’extinció del contracte.

Així li ho ha comunicat en un escrit a la Conselleria en el qual considera que aqueixa comprovació és lògica, perquè es duu a terme amb el concessionari present en les instal·lacions ja que, en cas contrari, “no serà possible determinar quin era l’estat al temps de l’extinció del contracte, i quines són les modificacions i inversions verificades i el seu grau de compliment”.

Les concessionàries estan a l’espera que se’ls indique la cita per a aqueixa verificació abans de l’extinció dels contractes, prevista per al pròxim 24 de febrer i el 3 de març després de l’ampliació del contracte.

La primera data afecta a les estacions d’ITV d’Alcoi, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Oriola-Sant Bartolomé, Redovà, Torrevella, Utiel, Villena, Vinaròs i Xàtiva; i la segona a les d’Alacant, Alzira, Castelló, Catarroja, Elx, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, Sagunt-Port de Sagunt, Sant Antoni de Benaixeve, València-Campanar, València-Vara de Quart i Vila-real.

AECOVA assenyala que l’article 165.2 de la Llei 13/1995 indica: “Durant un període prudencial anterior a la reversió, l’òrgan competent de l’Administració adoptarà les disposicions encaminades al fet que el lliurament dels béns es verifique en les condicions convingudes”.

I, d’acord amb la Llei d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana (Llei 14/2003, de 10 d’abril), “en passar els béns que reverteixen a patrimoni de la Generalitat, la Conselleria competent per a l’execució de la transmissió dels mateixos és la d’Hisenda i Model Econòmic, d’acord amb l’article 10, 12, 14 i concordants”.

Així mateix, l’article 5 d’aquesta llei diu que els béns que reverteixen tindran la consideració de domini públic. En aquest sentit, i entre altres normes, el Decret llei 3/2022, de 22 d’abril, del Consell, pel qual s’autoritza la creació de la Societat Valenciana d ́Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima diu: “L’ús de les instal·lacions de les estacions d’ITV necessàries per a prestar el servei se cedirà a la nova mercantil, mitjançant l’adscripció directa dels béns afectes al servei públic”.

Per això, AECOVA considera que els béns han de ser rebuts per la Generalitat Valenciana, i és Hisenda el departament que ha de donar les instruccions oportunes o indicacions del procediment a seguir per a l’adquisició i posada a la disposició del ben rebut i l’alçament d’acta de l’estat del mateix abans de l’ocupació.

L’associació continua amb la seua argumentació al·ludint a doctrina emanada dels tribunals en els procediments de reversió per a apuntar que ha de verificar-se al temps de l’extinció del contracte, “en cas contrari existiria sempre el dubte d’en quin moment els béns a revertir no es troben en l’estat que han d’estar d’acord al que s’estableix en els plecs o en la llei”.

D’altra banda, considera que algunes indicacions que ha rebut fins ara tenen “caràcter coercitiu, pretenent vulnerar drets mitjançant l’exigència d’obligacions després de quedar extingit el contracte”, i assegura que no disposen de cap procediment per a la reversió del servei i dels béns, ni la forma i garanties del seu lliurament.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà