L’Eliana convoca les ajudes de material escolar per al nou curs

L'eliana material escolar

El termini estarà obert de l’1 al 24 de setembre

L’Ajuntament de l’Eliana ha convocat, per sisé any consecutiu, les ajudes de material escolar per al curs acadèmic 2021/2022, destinades a famílies empadronades i residents en el municipi amb menors a càrrec que cursen Educació Infantil, Primària i Secundària, tant en centres docents públics com concertats i/o centres específics d’Educació Especial.

Les famílies hauran de complir els requisits per a ser beneficiàries de les prestacions econòmiques individualitzades d’Emergència Social, en la seua modalitat d’acció extraordinària. La renda per càpita familiar no podrà superar l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de 6.778,80 euros i l’import màxim a concedir per menor escolaritzat passarà de 75 a 150 euros.

La concessió de la prestació estarà subjecta al lliurament de les factures de compra del material escolar com a justificant de la despesa realitzada. No s’admetrà cap un altre tipus de justificant com per exemple rebuts o tiquets.

Els interessats poden descarregar la solicitut a la web municipal o recollir-la al Centre de Serveis Socials (c/Félix Rodríguez de la Fuente, 4) i presentar-la dins del termini establit, de l’1 al 24 de setembre tots dos inclosos, preferentment en aquest mateix departament. No obstant això, existeix un telèfon d’informació per a resoldre possibles dubtes a través del 96 275 80 30, marcant les extensions 504 o 515.

La regidora de Polítiques Socials, Maria José Valenzuela, ha recordat que aquestes ajudes, dirigides a sufragar les despeses d’escolarització del nou curs, s’emmarquen dins del programa d’Emergència Social 2021, en el qual el consistori destina més de 230.000 euros per a pal·liar les despeses imprescindibles de les famílies elianeres que el precisen.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.