L’Ajuntament aprova 27.500 euros en ajudes a la mobilitat dels estudiants

reginallavata

La subvenció de la Pobla de Vallbona serà d’un màxim de 200 euros per alumne

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona subvencionarà amb 27.500 euros el transport als estudiants universitaris, de batxiller i altres cicles formatius de grau mitjà o superior que hagen d’acudir a un centre fora del municipi. La subvenció serà d’un màxim de 200 euros per alumne.

Les ajudes a la mobilitat van destinades a persones empadronades en la Pobla de Vallbona i que hagen estat matriculats durant el present curs. En el cas dels alumnes universitaris hauran de tindre aprovat el 50% dels crèdits matriculats i els estudiats de batxiller, cicles formatius i Formació Professional Bàsica han d’haver superat com a mínim el 80% de les assignatures.

La concessió de les ajudes tindrà en compte principalment els criteris social. En este sentit es un posa límit de renda familiar en funció del nombre de membres que la componen. A partir d’ací es puntuarà en funció de la renda per càpita, la distància entre el domicili familiar i el centre escolar i determinades circumstàncies socio-familiars com les situacions de desocupació, refugiats polítics, les famílies monoparentals.

La quantia de l’ajuda per alumne s’obtindrà de dividir l’import total de la subvenció, 27.500 euros, pel nombre total de punts obtinguts per totes les sol•licituds presentades. A més, estes ajudes són compatibles amb altres subvencions i beques concedides per qualsevol administració per a esta finalitat.

La regidora d’Educació, Regina Llavata, ha manifestat que l’objectiu és donar suport a aquells alumnes que més despeses tenen a l’haver d’estudiar fora del municipi «complint amb el compromís d’ajudar a les famílies que més ho necessiten i per això hem introduït criteris de renda i les circumstàncies socio-familiar entre d’altres. Volem que estos factors no siguen un impediment per a que cap persona puga estudiar allò que vol».

La socialista ha destacat que «són els alumnes que estudien fora per no tindre oferta educativa al municipi els que han d’assumir unes majors despeses i des de l’Ajuntament volem evitar esta situació».

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.