Riba-roja convoca el certamen de literatura ‘LiteraTúria’

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha convocat la IV edició del Certamen Literari “LiteraTúria” en les modalitats de poesia i relat tant en juvenils com en adults, a més de la modalitat de contes infantils en valencià. Les obres originals es podran presentar fins al pròxim 30 de setembre mentre que el lliurament dels premis tindrà lloc el dia 25 de novembre.

Les bases reguladores d’aquest certamen de Riba-roja de Túria estableixen les normes que hauran de complir tots els participants en aquest, com el cas de persones físiques, podran estar escrites en valencià o castellà tant en les versions de poesia com en la de relat, hauran de ser originals i inèdites de tema lliure i no podran haver sigut premiades o seleccionades en cap altre certamen.

Els participantsnomés podran presentar un treball per categoria i modalitat, no s’acceptaran treballs col·lectius en aquest, cada autor només podrà participar en una de les tres modalitats establida en les bases reguladores, no podran estar incurs en cap dels supòsits indicats en la llei general de subvencions que s’acreditarà amb una declaració responsable i, finalment, els participants menors d’edat hauran d’adjuntar una autorització dels seus pares o tutors.

Les modalitats de participació establides es configuren en poesia juvenil dirigida per a menors de 14 a 18 anys nascuts entre els anys 2005 i 2009, en versió per a adults a partir de 19 anys o més de l’any 2004 o anteriors, a més de la modalitat de relat per a juvenils, també de 14 a 18 anys, els adults per a majors de 19 anys i, els contes infantils en valencià per a participants a partir de 18 anys, nascuts en 2005 o anteriors.

Les normes específiques en la modalitat de poesia es regulen com un conjunt de versos amb una extensió d’entre 50 i 80 versos, en paper format DIN A4, escrits en doble espai per una sola cara i amb cos de lletra 12 del tipus Times New Roman. Les normes per als relats s’especifiquen amb un mínim de 4 fulles i un màxim de 8, en paper format DIN A4, marges de 2’5 cm, escrits a doble espai per una sola cara i amb cos de lletra de 12 del tipus Times New Roman. Finalment, les normes per als contes infantils se centren en un mínim de 4 fulles i un màxim de 8, en paper format DIN A4, marges de 2’5 cm, escrits a doble espai per una cara I cos del 12 del tipus ITmes New Roman.

El jurat seleccionarà com a finalistes un màxim de tres treballs per cadascuna de les categories establides en les bases reguladores, proposaran un únic guanyador i altres dos finalistes per a cadascuna d’elles. Els premis de cadascuna de les categories no podran quedar deserts, mentre que el veredicte del jurat serà inapel·lable.

El concurs es desenvoluparà en diverses fases, amb una primera que consistirà en la presentació de les obres, des del dia de la publicació fins al dia 30 de setembre. En una altra fase, el jurat establit valorarà els originals presentats entre l’1 d’octubre i el 17 de novembre d’enguany, mentre que en l’última fase tindrà lloc el lliurament de premis en un acte públic el dia 25 de novembre pròxim.

Els premis es concretaran en un primer premi de 250 euros per a la modalitat de poesia juvenil i un lot de llibres d’autors locals per als dos finalistes. En la categoria d’adults es concedirà un primer premi de 450 euros i un altre lot de llibres per als finalistes.

En la modalitat de relats es concediran 250 euros per al primer premi de juvenil, altres 450 euros per als adults i lots d’autors locals per als finalistes. Finalment, en la modalitat de contes infantils es concediran altres 450 euros per al primer premi i lots de llibres per als finalistes.Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà