El Consell inicia les actuacions per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals

incencdio olocau

Els ajuntaments disposen de 30 dies des de la publicació en el DOGV per presentar els danys

El Consell ha acordat escometre les actuacions necessàries per a pal·liar els efectes dels greus incendis forestals ocorreguts aquest estiu a Begís, la Vall d’Ebo, Les Useres, Petrer, Olocau i Calles.

S’estableix un termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè la corporació local dels municipis afectats puga presentar les estimacions de danys d’infraestructures i béns públics i dels danys que hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries o d’altres sectors econòmics diferents dels forestals.

També posaran presentar els possibles danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d’assegurances; així com, en el seu cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’haja hagut d’efectuar a conseqüència de l’incendi forestal, incloent-hi la documentació corresponent.

Els municipis afectats per l’incendi forestal de Begís han sigut Altura, Barraques, Begís, Xèrica, Sacanyet, Teresa, Toràs, el Toro i Viver. a la província de Castelló, i les Alcubles i Andilla en la de València.

Quant a l’incendi forestal de la Vall d’Ebo, han resultat damnificats els termes municipals de la Vall d’Alcalà, L’Atzúbia, Balones, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Plans, Tollos, Tormos, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar.

Pel que respecta a l’incendi forestal de Les Useres, han patit danys els termes municipals de Costur, Figueroles, Llucena i Les Useres. Finalment, s’inclouen també en l’acord les estimacions pels incendis a Petrer, Olocau i Calles.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha acordat la creació de dues oficines de resposta integral a l’emergència, que se situaran a Begís i la Vall d’Ebo. Aquestes oficines permetran als municipis afectats tramitar les sol·licituds d’ajudes de les diferents administracions.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques, en relació amb les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la volta a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones que es van veure afectades per l’incendi forestal a la qual es refereix aquest acord.

Les sol·licituds presentades per part de la corporació local seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà efectuar una estimació econòmica, que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental, per a la seua posterior aprovació pel Consell. A més, l’execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme a través del procediment d’inversió directa o pel procediment de concessió directa.

Pla integral per a la reactivació

El Consell elaborarà de manera imminent, en coordinació amb les institucions i els agents locals presents en les àrees afectades, un pla integral per a la reactivació socioeconòmica de les comarques damnificades, colpejades també pels efectes de la despoblació.

Aquest pla contemplarà ajudes directes als municipis, línies financeres bonificades o plans extraordinaris d’ocupació. També desplegarà accions per a la reparació de danys causats pels incendis i per a la fase de restauració forestal i mediambiental dels municipis incendiats.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà