L’Eliana presenta la liquidació del 2021 amb 23,4 milions d’euros de romanent

l'eliana

Els comptes municipals del passat exercici tanquen en positiu amb més de 4 milions d’euros

L’Eliana va donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 30 de març, de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de 2021 que se situa en 4.099.818 euros. Aquest resultat ajustat inclou els drets i les obligacions reconegudes, els crèdits gastats finançats amb romanent així com les desviacions de finançament negatives i positives.

Per part seua, i quant a la liquidesa del consistori, el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2021 va ascendir a 23.483.852 euros, dels quals, després de restar els saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat a la provisió per la Planta Desnitrificadora, resulten la quantitat de 12.744.681 euros que es podrà destinar a despeses generals.

El regidor de l’Àrea Econòmica, Kike Martínez Escrivà, ha recordat que aquestes dades demostren la bona situació econòmica del consistori, “la qual cosa permetrà a l’Eliana afrontar el futur amb plenes garanties i millorar la vida de la seua ciutadania”.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.