El Consell aprova la reneració i renovació del barri antic de Llíria per a l’any 2022

Lliria
Lliria

L’actuació comprén la rehabilitació de 20 habitatges i la futura adequació d’altres 80 cases per a aquest exercici

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’Ajuntament de Llíria per al desenvolupament de l’actuació de regeneració i reurbanització urbana d’ampliació del nucli antic del municipi i per a la instrumentació de la subvenció que correspon a l’any 2022.

L’objectiu d’aquest acord consisteix a determinar un entorn de col·laboració per a l’any 2022 entre la Conselleria d’Habitatge i l’Ajuntament de Llíria per al desenvolupament de l’actuació de regeneració i renovació urbana de la localitat a l’empara del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) 2013-2016 i distribuir la subvenció corresponent al present any per a aquesta actuació.

L’actuació comprén la realització de les obres d’edificació de 20 habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus B, en substitució d’unes altres prèviament enderrocades, a la zona d’ampliació del nucli antic i carrers de València i Juan Izquierdo de Llíria.

A més, a causa de l’elevat estat de deterioració en què es troben els habitatges, l’actuació protegida inclourà les obres de demolició dels edificis, de construcció dels nous habitatges i de reurbanització necessàries, així com l’execució d’un programa de reallotjament i la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l’equip tècnic de gestió.

Així mateix, s’han programat intervencions dirigides a la rehabilitació de 80 habitatges, i s’han executat obres de recuperació d’elements estructurals de l’edifici, accessibilitat, adequació d’elements comuns i habitabilitat dels habitatges, sense que aquestes actuacions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats.

El pressupost previst en aquest conveni per a la subvenció de les citades actuacions té un import total d’1.058.300,28 euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Generalitat ‘Habitatge i Regeneració Urbana’ del present any.

Concretament, la quantitat aportada per la Generalitat ascendeix a 247.512,81 euros, i un total de 810.787,47 euros és l’import concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

L’acord entra en vigor en el moment de la signatura i el seu període de vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2022.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà