Riba-roja sol·licita permís per a llançar focs artificials en les festes

plaza del ayuntamiento ribarroja

La proposta del ple fixa cinc emplaçaments

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja ha sol·licitat permís a la Generalitat per al llançament de focs artificials i pirotècnics amb motius de les diverses celebracions lúdiques i festives que es realitzaran en el terme municipal al llarg dels pròxims mesos.

La proposta de l’equip de govern del PSPV ha comptat amb el vot de Compromís, EU i Podem, l’abstenció del PP i el vot en contra de Ciutadans i Vox.

L’Ajuntament de Riba-roja ha sol·licitat el citat permís a la conselleria d’Agricultura sobre els emplaçaments per a dur a terme el llançament dels focs artificials, que els esdeveniments que tindran lloc els mateixos estan situats a una proximitat inferior als 500 metres totals de les àrees forestals, especialment aquelles que estan radicades en les àrees d’afectació del Parc Natural del Túria.

La proposta del ple municipal ha fixat un total de cinc emplaçaments on es duran a terme el llançament dels focs artificials: la plaça de l’ajuntament, l’antiga fàbrica de Pacadar, el carrer Sagunt amb Adolfo Suárez, la plaça de Vicent Andrés Estellés i, finalment, l’avinguda del poliesportiu. En tots els casos es tracta d’àrees que confronten de zones forestals situades a menys de 500 metres lineals amb característiques forestals.

El llançament d’aquesta mena de focs artificials en zones forestals requereix del permís previ per part de la Generalitat Valenciana amb l’objectiu que es puguen provocar incendis en aquestes àrees d’alt valor ecològic. L’administració estudia cadascun dels casos que se li sol·liciten per part de les administracions locals en funció de les característiques dels focs que es llançaran i de la proximitat als llocs amb riquesa forestal.

En el cas dels emplaçaments de Riba-roja de Túria, els tècnics municipals han elaborat els corresponents informes on es raona i argumenta la possibilitat de dur a terme el llançament dels artefactes pirotècnics sense que es puguen provocar un risc de possibles incendis o accidents d’un altre qualsevol tipus. Per això, els informes són una part essencial en les sol·licituds aprovades pel ple municipal de Riba-roja de Túria com a pas previ al seu enviament a la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Rural.

D’aquesta manera, en la plaça de l’ajuntament es llançaran artefactes pirotècnics terrestres i aeris de fins a 50 mil·límetres de calibre i esdeveniments amb una matèria reglamentada inferior als 50 quilograms. En l’antiga fàbrica de Pacadar, al seu torn els artefactes seran de fins a 125 mm de calibre i uns esdeveniments amb una matèria reglamentada inferior als 100 quilograms. En aquesta mateixa situació se situarà la celebració de l’avinguda del Poliesportiu.

Per part seua, al carrer Sagunt amb Adolfo Suárez els artefactes tindran fins a 75 mm de calibre i uns esdeveniments amb una matèria reglamentada inferior als 100 quilograms. També s’emprarà s la seua vegada per a la realització d’una cordà a Riba-roja de Túria en la qual s’arribaran a aconseguir els 250 quilograms de massa reglamentada en total. Finalment, en la plaça Vicent Anfrés Estellés es llançaran artefactes de fins a 50 mm de calibre i uns esdeveniments amb una matèria reglamentada inferior als 5 quilograms.

Cal recordar que el ple de Riba-roja de Túria va aprovar al gener del passat any 2021 el Primer Pla Local d’Incendis Forestals amb l’objectiu de protegir i preservar un total de 1.329 hectàrees de zona forestal i, d’aquesta manera, evitar possibles focs en les zones del terme municipal. El pla detalla de forma detallada la situació actual i l’evolució de la problemàtica dels incendis forestals, a més d’una zonificació del territori en funció del risc i una regulació i conscienciació sobre les pràctiques i activitats que poden provocar aquest tipus d’incidents.

El pla municipal detecta que el 23’2% de la superfície del terme municipal de Riba-roja de Túria està catalogada com a terreny forestal, format principalment per pinedes, acompanyats de vegetació arbustiva típica mediterrània, encara que també hi ha uns altres amb predominació de garrigas, matolls, vegetació de ribera, altres formacions arbòries i matolls i herbassars mediterranis. S’estableixen les àrees del nucli urbà i de la resta del terme municipal.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquesta sol·licitud “és una obligació dels municipis que compta amb un important patrimoni natural, ecològic i ambiental amb l’objectiu de poder conjuminar, al mateix temps, la possibilitat de dur a terme el llançament dels focs artificials per les festes patronals i celebracions d’índole general amb la necessitat de preservar i protegir la notable massa forestal que posseïm actualment”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà