Riba-roja, tercera en potència generada per l’energia fotovoltaica amb 6.882 quilowatts

placas solares

L’ajuntament ha destinat 99.230 euros en ajudes

Riba-roja de Túria s’ha situat en el tercer lloc en el rànquing de les localitats valencianes amb una major potència instal·lada d’energia procedents de les plaques fotovoltaiques.

La localitat aconsegueix els 6.882’71 quilowatts generats per aquesta energia neta i renovable i la seua substitució per les tradicionals en el seu objectiu per lluitar contra les greus conseqüències del canvi climàtic.

Les dades oferides per la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, dependent de la conselleria d’Economia, relatius al tercer trimestre d’aquest any 2022 no deixen lloc a dubtes sobre l’aposta de Riba-roja de Túria a potenciar la instal·lació de les plaques fotovoltaiques que es col·loca en tercer lloc, amb els citats 6.882 quilowatts, només superat per Paterna en segon lloc i 8.062 quilowatts i la capital València amb altres 10.048 quilowatts.

En el cas de Riba-roja la totalitat de la seua potència instal·lada procedeix de l’energia generada per les plaques fotovoltaiques mentre que en altres municipis valencians es completa l’energia fotovoltaica amb altres sistemes existents actualment, com és el cas de la cogeneració o la hidroelèctrica. En el cas de la província de València, en l’actualitat s’han instal·lat 16.431 punts de generació d’energia fotovoltaica que arriba a produir fins a 184.713 quilowatts.

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, s’han aconseguit ja les 42.860 instal·lacions d’autoconsum repartides per les tres províncies, Alacant, Castelló i València, amb una generació d’energia instal·lada que se situa, actualment, en els 568’22 megavats. A més, sobre el total existeixen 965 instal·lacions que corresponen a autoconsum col·lectius, segons les dades publicades per la Generalitat Valenciana sobre el tercer trimestre d’enguany.

Les estadístiques apunten a alguns dels usos als quals es dediquen els quilowatts d’energia fotovoltaica generada com la indústria, l’ús domèstic, els habitatges particulars, els magatzems, els locals o les oficines. També destaquen altres usos com els locals d’espectacles i activitats recreatives, els locals d’ús sanitari o l’estacionament d’ús públic, a més d’usos comuns i instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Quant a la personalitat jurídica de les instal·lacions autoritzades destaquen les persones físiques, les societats de responsabilitat limitada, les societats cooperatives, les societats anònimes, les corporacions locals, les comunitats de béns i herències, els organismes públics, les congregacions i institucions religioses, les societats civils o els òrgans de l’administració de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre altres.

Amb aquesta assignació econòmica han resultat beneficiaris 68 propietaris d’habitatges i de les comunitats de veïns de Riba-roja que el van sol·licitar. Aquestes mesures beneficien a habitatges, edificis residencials, així com les instal·lacions destinades al comerç minorista i establiments de prestació de serveis al consumidor final.

Les bases reguladores contemplen que la quantitat a subvencionar en cadascun dels projectes presentats és de 500 euros per cada quilowatt instal·lat i un límit de potència de 3 quilowatts en total, de manera que la quantitat màxima concedida ascendeix als citats 1.500 euros.

L’ajuntament ha destinat en 2022 un total de 99.230 euros en ajudes econòmiques destinades a la instal·lació d’energia fotovoltaica per a autoconsum i per al foment de l’economia local en els habitatges i edificis del terme municipal.

Aquestes ajudes s’atorguen a través del sistema de concurrència competitiva que suposa el compliment estricte d’una sèrie de requisits per a obtindre les citades ajudes.

L’alcalde Robert Raga ha afirmat que aquestes dades “són el resultat del treball i la labor que des de l’equip de govern hem dut a terme en la nostra obstinació per fomentar les energies renovables i reduir les emissions de diòxid de carboni, principal causant del canvi climàtic, per això, les subvencions que hem aprovat són molt importants per a ajudar a abaratir la factura econòmica als nostres veïns”.
Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà