El servei d’àpats social es repartirà també els diumenges i els festius

catering social

Serà gratuït per a les rendes de fins a 900 euros mensuals

L’Ajuntament de Riba-roja ha adjudicat per 1,2 milions d’euros el servei de servei d’àpats social fins a l’any 2025. Amb el nou contracte es prestarà, a partir d’ara, tots els dies, diumenges i festius inclosos, ja que fins ara s’oferia de dilluns a dissabte.

La freqüència del servei tindrà un caràcter ordinari quan el repartiment es faça de dilluns a dissabte de 13 a 15 hores i del servei extraordinari els diumenges i festius, a la mateixa hora.

Resultarà gratuït en aquells casos en els quals els ingressos siguen de menors de 900 euros mensuals, es pagaran 3 euros el menú quan el barem oscil·le entre els 900 i els 1.200 euros, altres 4 euros quan estiguen compresos entre els 1.200 i els 1.500 i costarà 6,75 euros en els casos d’ingressos de més de 1.800 euros al mes.

El servei està enfocat a les persones majors, persones amb dependència i/o diversitat funcional als quals se’ls ofereix un menú per a millorar la qualitat de vida i contribuir a proporcionar una alimentació adequada al mateix temps que es prevenen trastorns de salut derivats, precisament, d’una alimentació deficient.

Els destinataris són aquelles persones o unitats de convivència amb residència en el municipi d’almenys sis mesos anteriors a la sol·licitud, que presenten dificultats per a satisfer, per si mateixes, activitats relacionades amb la seua alimentació diària i que complisquen una sèrie de requisits. Entre ells, les raons d’edat o altres circumstàncies, no ser persona beneficiària d’altres ajudes, trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i satisfer l’abonament del servei estipulat.

Els tècnics municipals podran concedir el servei als usuaris en funció dels dies de serveis setmanals, la periodicitat del mateix i l’aportació econòmica de la persona usuària. A més, podrà denegar-ho per no complir els requisits estipulats, no tindre la residència en la localitat, no haver presentat la documentació requerida i no acceptar les condicions del servei. Es podrà tramitar la baixa temporal en cas d’hospitalització de l’usuari, l’incompliment puntual d’algun deure, l’acolliment familiar, ingressos temporals d’altres centres, absències temporals o per criteri professional, entre altres.

L’adjudicació del servei ha tingut en compte criteris de tipus social de l’empresa com la seguretat i protecció en el treball i el pagament de salaris i costos laborals als treballadors, així com les quotes a la Seguretat Social, criteris ambientals com la recollida selectiva de les deixalles, una gestió correcta dels residus especials, a més d’altres criteris tècnic/específic en l’alimentació com l’ús de productes de temporada en els menús, cultivats a l’aire lliure, així com l’ús del 10% d’ingredients procedents de l’agricultura ecològica.

El plec de condicions preveia, també, criteris d’innovació com l’ús d’una eina d’optimització de les rutes, la presentació d’una auditoria ambiental sobre la qualitat del servei, disponibilitat d’instal·lacions i equipaments suficients, organització de plans de formació per als treballadors o un pla nutricional amb periodicitat trimestral, a més s’ha tingut en compte els criteris de comerços just i proximitat, sobre la utilització d’aquesta mena de productes.

L’alcalde Robert Raga, ha qualificat de “molt ambiciós” el nou servei ja que “que suposa una actualització i una adaptació de les condicions a les necessitats dels usuaris, amb un gran èxit en l’acolliment, amb una ampliació dels dies que es presta i amb preus molt bons per a afavorir a les persones més vulnerables”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà