Comunicat de Compromís per Benaguasil a propòsit de la renúncia del regidor Ernest Andreu

compromis benaguasil

El passat 3 de desembre el nostre regidor i portaveu municipal, Ernest Andreu
Pérez, presentà per escrit a l’Ajuntament de Benaguasil la seua renúncia com a
regidor.

En paraules del mateix Ernest: “Ha estat una decisió difícil i llargament meditada, però les dificultats i els impediments per conciliar les obligacions laborals amb les obligacions que comporta el càrrec de regidor, m’han portat a una situació en la que he hagut de prendre aquesta decisió”.

La situació a la qual es refereix Ernest Andreu no és altra més que les dificultats que l’alcalde-president de l’Ajuntament de Benaguasil, José Joaquin Segarra Castillo, imposa a tota l’oposició amb determinades decisions que pren fent ús i abús del seu càrrec.

En aquest sentit, Compromís per Benaguasil denunciem públicament el que considerem que és una tàctica política per desgastar i dificultar el rol fiscalitzador de l’oposició: a la negativa sistemàtica de facilitar la informació requerida pels membres de l’oposició de manera fàcil, ràpida i còmoda, cal afegir la convocatòria de manera reiterada durant tota la legislatura de les comissions informatives i les sessions plenàries en hores laborals; sessions que arriben a durar 8 hores, que solen ocupar tota la jornada laboral i impedeixen molt sovint l’assistència d’alguns membres de l’oposició.

La situació ha arribat a tal punt que s’hi fa molt complicat exercir i complir amb les
obligacions contretes amb el càrrec electe.

Per últim volem reconèixer, valorar i agrair tot el treball que Ernest Andreu Pérez ha dut a terme durant tots aquests anys de servei a Benaguasil, portant al ple mocions i propostes per millorar la vida de totes les benaguasileres i benaguasilers amb el tarannà, la coherència i el saber estar que el caracteritzen.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà