Benaguasil mejora la accesibilidad del Espai de la Dona

sillas instaladas benaguasil

S’han instal·lat dues cadira salva escales per a facilitar l’accés a aquest local

L’Ajuntament de Benaguasil ha instal·lat dues cadires salvaescaleras per a millorar l’accessibilitat al Espai de la Dona.

Amb l’adquisició de les dues cadires es millora l’accessibilitat a aquest espai que alberga la seu de les associacions Va unir de Dons de Benaguasil i Mestresses de casa i Consumidors Tyrius, al mateix temps que es millora el benestar de les persones amb mobilitat reduïda i s’evita que cap persona per raó del seu estat físic no puga gaudir dels beneficis d’aquesta instal·lació municipal.

Les cadires d’articulació plegable automàtica amb un mecanisme de gir manual i cinturó de seguretat, s’han instal·lat en els dos trams d’escales d’accés al local i han sigut adquirides i col·locades per una empresa local.

Aquest nou equipament ve a contribuir a eliminar barreres arquitectòniques i demostra l’aposta de l’equip de govern pel benestar de les persones amb mobilitat reduïda i la sensibilitat amb qui necessiten una ajuda per a poder accedir a llocs amb escales.

L’actuació ha sigut finançada amb una subvenció de la Conselleria de Presidència de 4.878,72 euros.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.