Gestió dels residus

Per a Esquerra Unida de Llíria, la gestió dels residus és on es manifesta la responsabilitat social i la conciència mediambiental d’una societat. Al conjunt del País Valencià la gestió incorrecta dels residus és una pràctica generalitzada per la manca de dotacions pressupostàries i una política clara per banda de la Generalitat Valenciana.

Camp de TúriaEl Consell, d’una manera irresponsable, no ha tingut cap voluntat real de consensuar una política de tractament dels residus amb els agentssocials i econòmics i mentre sla ratio de producció de residus per habitant creix dia a dia (hem passat de 1,56 kg. en 2002 a prop dels 2 kg.). La Unió Europea ha deixat ben clars els criteris d’actuació en matèria de residus: prevenció, valorització material i enegètica i dipòsit final segur, però la Llei Valenciana de Residus aprovada al 2002 no ha aportat cap solució pràctica al problema, ja que s’equivocava en deixar la planificació de la iniciativa en mans del sector privat, de tal manera que la privatització del servei està portant a una confusió entre els termes servei públic i negoci privat.

A Llíria, la manera en que el Partido Popular ha gestionat el negoci del fem és una mostra més de la incompetència popular, per una banda ofereix terrenys del municipi de Llíria (a la Canyada Parda) al Consorci València Interior per a la construcció d’una futura planta de tractament, i per altra fa pagar els veíns de Llíria una taxa del fem pel tractament, valorització i posterior enviament a l’abocador d’uns residus que acaben embolicats, ja que la planta que havia de tractar-los encara no ha estat construïda, però, per si fora poc, també deixa en mans del Consorci València Interior la possibilitat d’aprofitar la futura planta de Llíria per a incinerar residus amb el cost mediambiental, econòmic i personal que aquesta decisió provocaria sobre tots els veïns de Llíria, i, a més, els populars eviten el pronunciar-se en contra! Per a Esquerra Unida, solucionar el problema dels residus amb incineradores és inaceptable, perquè són residus molt contaminants i molts dels residus que acaben als abocadors són perfectament reutilitzables, a més dels llocs de treball que propicia el seu correcte tractament.

 

Per això, a Esquerra Unida de Llíria apostem per un tractament sostenible dels residus i establir una alternativa ecològica al tractament d’aquests, basada en els criteris de sostenibilitat expressats per les directives de la Unió Europea i l’Agenda 21, reduïnt la generació de residus i impulsant el reciclatge fixant com l’horitzó ideal l’anomenat “abocament zero”.

Col·lectiu EUPV Llíria

1 Comment
  1. No vull llevar raó al colectiu Edeta, però mes molesties ocasiona a poblacions com Domeño o Casinos, ja que aquesta cessió del antic abocador al límit del terme, pense a estat una manera d’aconseguir uns ingresos extra per continuar en els fastos i festes del Partit que sols gestiona “Grans Events”.

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà