El 82% dels municipis valencians, en risc alt o molt alt de contagi

coronavirus Fran Martínez

Tots els departaments de salut se situen en alerta 3 o 4

Un total de 447 municipis de la Comunitat Valenciana -el 82’47% del total- es troben en nivell de risc alt o molt alt de contagi de coronavirus, mentre que tots els departaments de salut se situen també en nivell d’alerta 3 o 4.

Així ho recull l’informe un informe de la Subdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental data el 24 de gener, en el qual el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s’ha basat per a autoritzar la pròrroga un mes més de l’exigència del passaport covid per a accedir a l’interior de determinats establiments.

L’informe reflecteix que la situació epidemiològica actual de la Comunitat Valenciana es caracteritza per un increment accelerat de la transmissió comunitària del coronavirus, amb les taxes d’incidència més altes de tota la pandèmia, i considera que l’anomenat passaport covid hauria de mantindre’s «com a mínim» fins que finalitze aquesta ona.

Exposa que entre el 13 de desembre i el 2 de gener el ritme de creixement setmanal de contagis ha sigut superior al 50%, i des de la primera setmana de l’any la corba epidèmica continua presentant una tendència ascendent, encara que s’observa «una certa desacceleració» que podria indicar «una estabilització de la tendència».

En l’actual context «de molt alta transmissió comunitària que excedeix la capacitat de resposta del sistema sanitari, i amb la finalitat de minimitzar el risc de transmissió», es considera oportú mantindre aquest passaport, que ha facilitat des de la seua posada en marxa que s’hagen inoculat 132.235 primeres dosis de la vacuna, amb un augment del 2% de la cobertura de la població diana.

S’indica així mateix que la Comunitat Valenciana es troba en aquest moment en nivell de risc molt alt o alerta 4, fase de transmissió comunitària no controlada i sostinguda que excedeix la capacitat de resposta del sistema sanitari, amb l’atenció primària «desbordada».

S’observa també una tendència creixent en l’hospitalització que ha «tensionado» el sistema, de manera que el nivell de capacitat assistencial es troba en risc alt per a l’ingrés en sala i molt alt per a ingrés en UCI.

L’informe assenyala que, a nivell espacial, l’impacte d’aquesta ona és generalitzat en tota la Comunitat Valenciana, on la situació és homogènia, i considera que no hi ha «cap mesura que resulte més adequada per a salvaguardar la vida i la salut dels ciutadans» que l’exigència d’aquest passaport.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.