L’Eliana crea el Consell de la Dona

calle l'Eliana

L’Ajuntament aprova el reglament de l’òrgan consultiu

El ple de l’Ajuntament de l’Eliana ha aprovat per unanimitat i amb caràcter provisional la creació del Consell de la Dona amb l’objectiu de millorar la presència de les dones i fomentar la seua participació en tots els nivells i àmbits socials.

El Consell de la Dona, en compliment del I Pla d’Igualtat del municipi buscarà oferir una via per a la participació de les dones en les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament; reflectir la pluralitat i diversitat dels diferents col·lectius de dones i la defensa i promoció de la igualtat, així com dels drets i interessos de les dones amb l’obligació i compromís de les integrants del Consell a treballar pel progrés cap a una societat més justa i igualitària.

Tal com recull el Reglament intern aprovat pel ple, es tractarà d’un òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu no vinculant. Entre els seus objectius específics es troben el d’assessorar l’Ajuntament sobre aquesta matèria, vetlar per la incorporació de la perspectiva de gènere i de l’efectiva igualtat d’oportunitats en el desenvolupament de les polítiques municipals o constituir un espai de debat per a la canalització de les inquietuds i necessitats de les dones. La seua Assemblea General estarà formada per la regidora d’Igualtat, els grups polítics amb representació municipal, representants de les associacions feministes locals, representants d’altres entitats amb seccions de dones, la tècnica municipal i un secretari o secretària, així com persones empadronades en el municipi interessades a col·laborar.

La regidora d’Igualtat, Concha Montaner, ha recordat que la participació és clau en l’actuació municipal, i en aquest sentit la ciutadania ha de tindre una presència activa en la pressa de decisions. “Per a això comptem amb les diverses organitzacions locals que treballen en favor de la igualtat de gènere i pel reconeixement dels drets de les dones”, ha afirmat.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.