31 estudiants es beneficien de les beques transport

autobus serra

L’ajuda va des dels 117 euros fins als 177 euros

Un total de 31 persones que cursen estudis no obligatoris s’han beneficiat de les beques transport que cada any convoca l’Ajuntament de Serra. Les ajudes tenen com a finalitat ajudar les famílies empadronades al municipi que compten amb estudiants de batxillerat, cicles formatius i universitats.

Els beneficiaris de la convocatòria ja han rebut l’ajuda amb quantitats que van des dels 117 euros fins als 177 euros en funció dels criteris de baremació inclosos a les bases reguladores.

L’alumnat beneficiari ha vist incrementada en més del doble la quantitat final rebuda al quedar romanent positiu a la partida després del repartiment inicial.

L’ajuntament continua apostant per ajudar la joventut amb este programa de beques transport que l’any passat va augmentar la partida fins als 4.000 euros. “És una prioritat per a aquest ajuntament ajudar a les famílies amb filles i fills que continuen els seus estudis més enllà de l’ensenyament obligatori” comenta l’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón.

Es preveu que per al present exercici pressupostari es mantinguen les quantitats inicials que podran ampliar-se com en les darreres convocatòries.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.