La Mancomunitat celebra una reunió per analitzar i fer seguiment dels serveis socials

reunión serveis socials Camp de Túria

S’ha valorat la possibilitat d’implementar un Servei d’Atenció per a la Malaltia Mental i Itineraris de Renda Valenciana d’Inclusió

La Mancomunitat Camp de Túria ha celebrat una reunió de treball que ha ajuntat al personal tècnic de la Zona Bàsica Camp de Túria-Nàquera, i els nou municipis de menor població de la comarca, que són Casinos, Domenyo, Gàtova, Benissanó, Marines, Loriguilla, Olocau, Serra i Nàquera. La cita ha servit per a analitzar i realitzar el seguiment sobre la implementació i l’evolució del contracte programa 2021-2024, destacant l’increment del personal tècnic que ha possibilitat oferir a la ciutadania nous recursos inclosos en la Llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana. Així mateix, s’ha valorat la possibilitat d’implementar dos nous programes, el Servei d’Atenció i Seguiment per a la Malaltia Mental (SASEM) i Itineraris de Renda Valenciana d’Inclusió, que podrien ser posats en marxa en l’últim trimestre de l’any, i si és el cas, incloure’s en el pròxim contracte programa de l’any 2025 a 2028.

En la reunió han participat Amparo Navarro presidenta de la Mancomunitat qui ha destacat la importància de “determinar les obligacions de cadascun dels municipis, així com la coordinació i el treball dels professionals d’aquests serveis essencials”. També han assistit Antonio Ropero Alcalde d’Olocau, la regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Serra, Inmaculada Bartual; la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marines, Manuela Castellano; la responsable de Sanitat i Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olocau, Olga Brínquez; i la directora del departament de Benestar Social i Sanitat de l’ens supramunicipal, Esther Císcar Cuñat, qui va comentar l’adaptació de l’equip a la Llei de Serveis Socials Inclusius i a la normativa de desenvolupament, així com la importància de les diferents comissions tècniques de seguiment i control, que s’han posat en marxa en aquests anys, propiciant la unitat d’acció i la interdisciplinarietat en la intervenció des d’un enfocament holístic, aquestes comissions són: la Comissió de Seguiment i Valoració de Prestacions Econòmiques, Comissió del Servei d’Ajuda a domicili, la Comissió Tècnica Organitzativa i la Comissió d’Intervenció Social.

El contracte programa és un conveni pluriennal que se signa entre la Generalitat i els ens locals (ajuntaments i mancomunitats). A través del contracte programa, es financen els serveis de l’atenció primària de caràcter bàsic, així com els serveis de competència local de l’atenció primària de caràcter específic.

Actualment des de la Mancomunitat Camp de Túria s’ofereixen els Serveis Socials d’Atenció Primària, que inclouen els serveis de:

• Servei d’Ajuda a domicili de les persones amb dependència: Conjunt d’actuacions i cures a realitzar en el domicili de la persona usuària, amb grau de dependència, amb la finalitat d’atendre les necessitats de la vida diària i donar suport a les persones atenent les seues limitacions físiques, sensorials, intel·lectuals, cognitives, mentals, emocionals i socials, mantenint a la persona en el seu entorn.

• Cuina que cuida: Lliurament a domicili de menjar per a proporcionar benestar nutricional, físic i social a persones majors que visquen soles, contribuint així a millorar la seua qualitat de vida.

• Programes d’intervenció familiar o de la unitat de convivència: Des d’aquest programa es pretén treballar des de la prevenció i/i intervenció les possibles situacions de risc que es puguen produir dins de la unitat familiar o de convivència, enfortint d’aquesta manera la qualitat de vida d’aquestes famílies. En el cas que anara necessari realitzar un diagnòstic i planificar i dissenyar la intervenció adequada per a aquestes.

• Oficina Pangea, dirigeix la seua intervenció a les persones migrants en l’àmbit de la interculturalitat, a més d’acompanyar-los en els tràmits administratius que necessiten per a fer efectius els seus drets, se’ls facilita la seua integració social, mitjançant accions de comprensió de la societat espanyola i de sensibilització sobre el valor positiu del fet migratori.

• El servei d’assessoria tècnica específica es configura com un servei transversal i polivalent que actua en coordinació amb l’equip d’intervenció social, en funció de les necessitats detectades, i amb els serveis estructurals de l’atenció primària específica de competència de les entitats locals. Així mateix, aquest servei atén també les persones usuàries que puguen necessitar de la seua intervenció, complementant, en cas necessari, les actuacions d’informació i assessorament de l’equip d’intervenció social en l’àmbit jurídic.

Tots aquests serveis són gratuïts i pots inscriure’t acudint al Punt d’Atenció Bàsica del teu municipi.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà