L’ajuntament de la Pobla aprova un pla contra l’absentisme escolar

L’objectiu és garantir el dret i l’obligació a l’escolarització fins als 16 anys

L’ajuntament de la Pobla de Vallbona elabora un Pla municipal d’intervenció en l’absentisme escolar com a mesura per reduir la falta d’assistència als centres escolars i que poden ocasionar altres conductes de risc com ara l’abandó escolar i el consum de drogues. Esta iniciativa preveu millorar la comunicació interdepartamental i engloba les àrees de Serveis Socials, Policia Local, centres educatius, centre de salut, gabinet psicopedagògic municipal i el Consell Escolar.

En este pla s’estableixen les condicions en què es considera absentisme escolar per ajudar els centres a detectar els possibles casos. En este sentit es determinant els retards sistemàtics, les faltes intermitents o a una matèria determinada i altres casos que es puguen produir.

Amb este pla es vol aconseguir una coordinació interinstitucional eficaç i sensibilitzar la població sobre el dret i l’obligació a l’educació dels menors de 16 anys. Per això s’han dissenyat diferents estratègies d’intervenció per a donar resposta a cada cas. El pla d’actuacions comporta des de la intervenció per part del centre, de serveis socials o en els casos necessaris, emprendre accions legals. El pla inclou un protocol d’actuació de tots els agents implicats en l’execució d’aquest.

A principi de curs, en cada centre s’enviarà a les famílies el calendari escolar i l’horari d’obertura dels centres educatius. També se n’informarà Serveis Socials i la Policia Local. A partir d’ací els tutors controlaran les faltes d’assistència de l’alumnat i comunicarà als pares quan es produïsquen faltes, les responsabilitats legals i la necessitat de justificar-les.

No hi han comentaris

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà