Banner papereria Ruiz

La corporació de Llíria sotmetrà a votació una innovadora proposta per reduir les emissions de CO2

El Camp de Túria
El consistori de Llíria sometrà a estudi, el pròxim dijous, una proposta efectuada des de la ‘Coalició Compromís’ de Llíria per efectuar modificacions a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Pau Tineo

Els nous temps porten nous problemes que requereixen de noves solucions. L’ajuntament de Llíria ha aprovat la realització d’una Estratègia Local contra el Canvi Climàtic amb l’adopció de criteris i mesures que contribuïsquen a abordar la problemàtica del canvi climàtic d’una manera real i efectiva.

Esta decisió s’ha vist influenciada per l’Estratègia Espanyola del Canvi Climàtic i Energia Neta Horitzó 2012, on s’estableix la necessitat de que les comunitats Autònomes i les institucions públiques elaboren les seues pròpies estratègies de lluita contra el Canvi Climàtic, d’acord a que es va acordar en el Protocol de Kioto.

La proposta efectuada per regidor edetà Paco García, vol donar a conèixer les nombroses accions que es poden prendre per millorar l’eficiència mediambiental: “Hi ha molts àmbits on es pot treballar des de l’administració local per millorar la qualitat ambiental i lluitar contra el canvi climàtic, com ara en l’ambit dels residus, les emissions de CO2, o la ordenació del territori”.

Per al portaveu ecosocialista, “en cas d’adoptar-se esta proposta, Llíria seria pionera en potenciar l’utilització de vehicles menys contaminants i que porten mecanismes de reducció d’emissions de CO2, una de les principals causes de calfament global. Açò s’aconseguiria bonificant l’impost de circulació i que fent que s’aplicara en funció de les emissions de CO2 del vehicle i no de la seua cilindrada”.

La proposta ja ha sigut aprovada en la Comissió d’Hisenda i ara li toca al ple de Llíria ratificar-la, el proper dijous. En cas de que la proposta reba el vist i plau, deurà realitzar-se un estudi on es marcaran els criteris d’aplicació i la temporalitat en la que estarà en vigor esta bonificació de l’ordenança sobre l’impost de tracció mecànica.

 

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.