Comerç local, el motor de l'Economia dels pobles

Riba-roja ven per 3,9 milions els terrenys de la ITV després d’expirar la cessió

itv ribarroja

El ple aprova l’alienació de la parcel·la en l’Oliveral

L’Ajuntament de Riba-roja ha valorat en 3.928.012 euros els terrenys sobre els quals s’alça la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i que han sigut recuperats com a patrimoni municipal del sòl (PMS) després d’expirar el conveni de cessió del sòl catalogat en el PGOU com a sòl urbà industrial edificable.

El ple ha aprovat l’expedient relatiu a l’alienació de la parcel·la de 15.989 metres quadrats que alberga la ITV de la Generalitat en virtut del conveni de cessió d’ús aprovat el 20 de maig de 1988 i amb una vigència de 33 anys.

El citat conveni bilateral contemplava la cessió dels terrenys a la societat Sepiva, dependent de la Generalitat, per a la construcció de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per un termini de 33 anys a canvi d’una contraprestació econòmica anual a favor de les arques municipals. Després d’expirar el conveni signat entre totes dues parts, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha recuperat els citats terrenys per a alienar-los, a continuació, mitjançant un concurs obert ordinari.   

Els 33 anys previstos van concloure el 20 de maig de 2021, però el Sepiva va sol·licitar a l’Ajuntament una pròrroga per a poder continuar utilitzant un emplaçament estratègic en la revisió dels vehicles durant, almenys, quatre anys més, abans d’abandonar aquest espai definitivament, és a dir, fins a maig de 2025, segons l’escrit presentat pel *Ivace.   

L’Ajuntament ha concedit una pròrroga fins al 31 de març del 2024 com a data límit per al desmantellament dels terrenys i la seua reversió com a patrimoni municipal del sòl. Paral·lelament, ha oferit a la Generalitat diverses ubicacions en el mateix polígon i amb les condicions mínimes exigibles per a traslladar aquesta activitat, en altres parcel·les de titularitat municipal, com a sòl dotacional públic.

Els terrenys mantindran les característiques necessàries per a albergar una activitat d’aquest tipus, amb un major espai i que no suposen una nosa per al trànsit en la zona.

L’expedient d’alienació considera que es detecta un increment d’activitat en els polígons de Riba-roja, tant en la construcció de naus com en els instruments de qualitat ambiental com indiquen els paràmetres sobre sol·licituds de llicències d’obres i activitats, a més de la densitat del trànsit rodat i la intenció del govern és regular el mercat del sòl mitjançant la venda de parcel·les en sòl industrial amb la implantació de noves empreses i, per tant, la creació de llocs de treball.

L’equip de govern de Riba-roja de Túria argüeix dos informes tècnics municipals elaborats per sengles empleats de l’ajuntament que avalen el desmantellament de les actuals instal·lacions dedicades a la revisió tècnica dels turismes i vehicles i que s’han utilitzat al llarg de més de tres dècades en total. A més, un informe de la Prefectura de la Policia Local de Riba-roja de Túria conclou la necessitat del trasllat d’aquesta activitat a un nou emplaçament per qüestions relacionades amb el trànsit rodat en la zona.

L’alcalde Robert Raga ha afirmat que els terrenys “formen part del patrimoni municipal del sòl i consegüentment es poden alienar per a obtindre una quantitat important de diners per a les arques públiques que es poden revertir en inversions i, al mateix temps, advoquem per incentivar i impulsar la instal·lació de noves empreses relacionades amb la tecnologia i amb activitats que estan tenint una gran demanda en el nostre municipi”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà