Riba-roja destinarà fins a 250 euros per a la compra de bicicletes

bicis

L’Ajuntament subvencionarà les elèctriques, urbanes i kits de conversió

L’Ajuntament de Riba-roja ha aprovat les bases reguladores de les subvencions destinades a la compra de bicicletes elèctriques, bicicletes urbanes i kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques. Les bases reguladores preveuen una subvenció econòmica màxima de fins a 250 euros en total, en funció de cadascuna de les modalitats triada per cada sol·licitant a aquestes.

La Junta de Govern ha donat llum verda a les subvencions previstes en les bases aprovades amb l’objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni (CO₂), per tant, la millora de la salut de la població amb una estimulació de l’exercici actiu i continuat i, en tercer lloc, amb una millora del trànsit viari i la mobilitat individual, un dels eixos fonamentals en matèria de respecte a l’entorn natural i la mobilitat en el nucli urbà.

Les bases s’han elaborat en règim de concurrència competitiva per a aquest any 2022 relatives a la compra de les bicicletes elèctriques, les bicicletes convencionals i, finalment, els kits d conversió de les bicicletes convencionals en elèctriques. Les compres de les bicicletes o dels kits de conversió hauran d’estar compresos entre el passat 1 de gener d’enguany i el 31 d’octubre d’enguany.   

Els sol·licitants hauran de complir una sèrie de requisits per a rebre l’ajuda econòmica. Entre aquests requisits cal destacar que no hagen sigut beneficiàries d’aquestes ajudes en exercicis anteriors i no podrà beneficiar-se més d’una persona de la mateixa unitat familiar, ni tampoc podrà sol·licitar més d’una subvenció per cada persona. També podran ser beneficiàries les persones físiques que demostren tindre el seu domicili social en la localitat.

Una comissió avaluadora de l’ajuntament estudiara cas per cas cadascuna de les sol·licituds rebudes en aquesta convocatòria d’acord amb els criteris i prioritats continguts en les bases. D’aquesta manera, entre els objectes subvencionats rebran 10 punts la compra de bicicletes, altres 5 punts la compra de bicicletes elèctriques i, finalment, 2 punts per a la compra del kit elèctric per a la conversió de les bicicletes convencionals. L’adquisició en els xicotets comerços de Riba-roja suposaran altres 20 punts per als futurs sol·licitants i altres 10 per a l’adquisició en establiments adherits a qualsevol associació de comerciants de Riba-roja.

La comissió avaluadora concedirà altres 0’25 punts per cada membre integrant de la unitat familiar i 6 punts per cada persona amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%. La puntuació mínima per a accedir a la subvenció econòmica. En cas d’empat en la fase de les valoracions, el crèdit disponible es repartirà de manera proporcional en funció del pressupost total existent entre les sol·licituds que hagen obtingut la mateixa puntuació.

L’import de les subvencions econòmiques s’ha dividit en funció de cadascuna de les modalitats existents en les bases reguladores. D’una banda, se subvencionarà el 25% del cost total per la compra de kits de conversió de bicicletes/tricicles urbans en elèctriques, de manera que no poden superar en cap cas l’ajuda concedida de 150 euros, és a dir, sobre aquelles bicicletes amb un cost igual o superior als 600 euros en total.

Finalment, un altre 25% del cost total per la compra de bicicletes convencionals amb un màxim de 150 euros per aquelles bicicletes el preu de les quals siga igual o superior als 600 euros, mentre que un altre 25% correspondrà al cost de la compra de bicicletes elèctriques, i no poden superar en cap cas una ajuda de 250 euros en total, en el cas d’aquells exemplars el preu dels quals siga igual o superior als 1.000 euros en total.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà