Riba-roja concedeix 24.774 euros a nous emprenedors i autònoms

Donats d’alta entre setembre de 2021 i de 2022

L’Ajuntament de Riba-roja ha resolt l’adjudicació de 24.774 euros als empresaris, autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses (pimes) dins del programa municipal Ribactiva III. En total, el consistori ha adjudicat les ajudes econòmiques a un total de deu comerços minoristes i xicotets comerços situats i que exerceixen la seua activitat en el terme municipal.

El govern municipal de Riba-roja ha aprovat ajudes per als beneficiaris amb quantitats de fins a 3.000 euros en funció dels requisits complits en cada cas i d’acord amb els preceptes continguts les bases reguladores d’aquestes. L’objectiu d’aquesta iniciativa municipal passa per secundar i fomentar les mesures encaminades a afavorir la creació de l’activitat empresarial, l’autoocupació i l’emprenedoria.

La concessió d’aquestes ajudes del programa Ribactiva III s’ha dut a terme mitjançant un sistema de concurrència competitiva en el qual s’ha tingut en compte els criteris de valoració, els requisits i la documentació requerida en la convocatòria. Els beneficiaris són persones físiques o jurídiques constituïdes, legalment, com a autònoms, professionals o microempreses comercials definides com a tals amb una activitat en el terme municipal.

Entre els requisits exigits en les bases reguladores destaquen la necessitat que l’activitat estiga implantada plenament a Riba-roja, la persona o la meitat de les persones emprenedores incloses en la constitució de l’empresa han d’estar empadronats en la localitat, l’alta ha de figurar entre l’1 de novembre de l’any 2021 i el 30 de setembre de l’any 2022, a més d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social, així com amb l’administració local.

Les despeses subvencionables previstes en aquestes ajudes concedides estan encaminats a la constitució de l’empresa, els d’assessorament inicial, els notarials i registrals, l’administració, les quotes d’autònoms i altres derivats o similars. També estan inclosos les despeses corrents i de funcionament com l’arrendament del local comercial, les compres de mercaderies i aprovisionaments, subministraments d’energia elèctrica i comunicacions, reparacions i conservació, consumibles d’oficina, serveis de professionals independents i primes d’assegurança i publicitat.

Les ajudes concedides inclouen un màxim de 3.000 euros per a cadascun dels beneficiaris, autònom, professional o microempresa comercial titular d’un negoci exercit en activitat de comerç minorista o xicotets negocis de prestació de serveis en funció del nombre de criteris complits. Les ajudes inclouen criteris com ser dona, major de 45 anys, persones desocupades més d’1 any en les oficines de *Labora, joves fins a 30 anys, persones amb diversitat funcional d’almenys el 35% i, també, les persones amb el risc d’exclusió social, previ informe del departament de Serveis Socials de Riba-roja de Túria.

La línia de les subvencions municipals recull, a més, despeses de Seguretat Social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa, les despeses d’interessos d’hipoteca vinculades al comerç, les quotes d’associacions de comerciants, els cursos de formació, les despeses d’elaboració del pla de viabilitat del negoci, les despeses de quotes a les associacions empresarials i, finalment, les despeses corrents vinculades a l’activitat determinada.

Des de l’inici de la pandèmia al març de 2020, l’Ajuntament de Riba-roja ha distribuït més de 1’4 milions dels fons municipals, com el programa Emprén destinat als autònoms i professionals del comerç minorista, el Pla Resistir impulsat entre l’ajuntament, la Generalitat o la Diputació, i altres programes com el Ribactiva Impulsa’t o Consolida’t, entre altres.

L’alcalde Robert Raga ha subratllat “l’enorme esforç que des del govern municipal i tots els departaments municipals s’ha realitzat al llarg d’aquesta legislatura amb l’objectiu d’ajudar al comerç i les pimes de la nostra localitat en una situació excepcional i inèdita en la qual les ajudes econòmiques han sigut essencials per a afrontar els problemes ocasionats per per la crisi sanitària sobrevinguda».

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà