La Pobla de Vallbona obri el termini per demanar ajudes Parèntesi

la Pobla de Vallbona

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha obert el termini per sol·licitar les ajudes Parèntesi dins el Pla Resistir per a autònoms i microempreses.

Les ajudes constaran d’un mínim de 2.000 euros per empresa o autònom i 200 euros per cada treballador donat d’alta, fins a un màxim de 4.000 euros. Per a poder sol·licitar estes ajudes cal que el negoci tinga el seu domicili fiscal a la Pobla de Vallbona i que tinga la seua activitat en funcionament a data 31 de desembre. En total seran 514.558 euros destinats als negocis del municipi, dins d’esta primera línia de subvencions d’urgència que pretenen facilitar la viabilitat de les empreses locals.

L’ajuda Parèntesi implica una subvenció directa a les empreses per contribuir al sosteniment de les despeses corrents que han continuat suportant, tot i l’abaixada o la carència d’ingressos. Per este motiu, en les sol·licituds, caldrà aportar-hi factures de les despeses generades des de l’1 d’abril del 2020 fins a l’actualitat, per un import no superior al màxim subvencionable.

Les despeses subvencionables són les del lloguer del local comercial, les compres de mercaderies i aprovisionaments, despeses de subministraments, reparacions i conservació de material, despeses de personal contractat, els interessos de les hipoteques i altres despeses corrents vinculades a l’activitat.

A més de les factures justificatives de les despeses, s’ha d’aportar l’acreditació dels poders de representació de l’empresa, certificat actualitzat de la situació censal, el certificat d’alta en la seguretat social i documentació acreditativa de treballadors a data 31 de desembre, declaració responsable de no incórrer en incompatibilitat, la fitxa de manteniment de tercers a més de els declaracions que les factures han estat pagades i no s’han utilitzat per a cap altra subvenció.

A l’ajuda poden acollir-se les empreses del sector hostaler, cultural, esportiu les agencies de viatge entre d’altres. Es podrà sol·licitar a través de la seu electrònica amb certificat digital o de manera presencial amb Cita prèvia al Centre Social, a l’Agència de Desenvolupament Local. 

L’objectiu del govern local és que les empreses s’inscriguen de manera ràpida, per la qual cosa des de l’ajuntament es demana a empreses i autònoms que preparen tota la documentació adient, per tal de poder tramitar les ajudes des del primer dia.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà