Riba-roja destina 461.470 euros a la rehabilitació de la Casa de l’Advocat

casa del abogado ribarroja

L’edifici del segle XVIII será seu del Museu Visigot del Pla de Nadal

L’Ajuntament de Riba-roja ha aprovat l’expedient administratiu per a la contractació de les obres de recuperació i posada en valor de la Casa de l’Advocat d per un valor de 461.471 euros, previ a la fase final d’adjudicació. El projecte es troba en la seua primera fase d’execució i està inclòs en el Pla Conviure.

La contractació de les obres es duu a terme mitjançant un procediment obert, simplificat i amb diversos criteris d’adjudicació, amb la condició d’execució de caràcter social i mediambiental, amb una especial dedicació a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 sobre “Ciutats i comunitats sostenibles” contingut en les bases reguladores d’aquest projecte.

L’actuació municipal convertirà l’edifici del carrer Garelli i Pastor en la seu del museu visigot del Pla de Nadal, amb una exposició de la col·lecció arqueològica descoberta en aquest jaciment, així com un altre espai públic habilitat a aquest efecte per a la interpretació i l’estudi d’aquesta.

L’expedient justifica l’exigència de dur a terme aquest projecte “en la necessitat d’habilitar un espai propi per a les restes arqueològiques d’època visigoda trobats en la localitat i que es puguen acollir les futures troballes que es descobrisquen en les següents fases de l’excavació del Pla de Nadal”. A més, remarca que s’incorporen nous usos i espais al museu, amb una ampliació de l’oferta actual en un espai com a punt de trobada social a Riba-roja .

La Casa de l’Advocat és considerada com a Bé de Rellevància Local, com a seu del Museu Visigot del Pla de Nadal (MUPLA), el Museu de Ceràmica del Castell (MUCA) i la sala d’Estudis del Comte de Revillagigedo.

La casa és una antiga casa de planta baixa i dues altures que agafa el seu nom de l’històric habitatge lligat al “advocat” de Riba-rojaque se situa en ple centre històric. L’habitatge ha estat en desús durant anys, si bé, també, va ser utilitzat com a enclavament per a desenvolupar diverses escoles taller en la seua modalitat d’obra de paleta i construcció.

L’expedient de contractació considera que aquest bé arquitectònic ha patit una gran quantitat de transformacions al llarg de la seua història que dificulten la comprensió dels seus espais, usos i materialitat, de manera que es fa imprescindible dur a terme el projecte de la forma més adequada possible amb l’objectiu de respectar l’arquitectura original i tots els aspectes relacionats amb el seu caràcter històric.

La partida pressupostària està englobada en el Pla anual de contractació corresponent a l’exercici de 2024 mentre que s’ha fixat un termini d’execució de 12 mesos des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. A més, es té en compte el codi ètic per a l’aplicació de les mesures de *compliance en la contractació pública duta a terme pel propi govern local.

La Casa de l’Advocat va ser construïda entre finals del segle XVIII i el segle XIX amb una tipologia basada en les cases de poble senyorial, que es dirigien a famílies amb un bon poder adquisitiu que es van començar a alçar en aquella època en ple barri antic de Riba-roja.

L’immoble històric ha tingut una funció, eminentment, residencial l’estat de conservació de la qual fa necessari dur a terme aquesta actuació.

L’alcalde Robert Raga ha afirmat que aquest projecte “és una mostra més de la sensibilitat cap al patrimoni històric existent en el municipi i que tenim el deure i l’obligació entre tots de recuperar-lo i rehabilitar-lo com un espai idoni perquè es puguen observar, també, les restes arqueològiques trobades durant molts anys en el jaciment del Pla de Nadal, una icona coneguda en tota la Comunitat Valenciana”.

Una de les sales portarà el nom de Conde de Revillagigedo per a l’estudi i anàlisi de la còpia dels huit segles d’història local continguts en les caixes que el comte va cedir a l’Ajuntament de Riba-roja.

L’objectiu del consistori passa per signar un conveni amb la Universitat de València perquè els estudiants puguen analitzar el llegat rebut del comte.Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà