L’Eliana convoca les ajudes a l’escolarització del curs 2022/2023

material escolar

L’Ajuntament de l’Eliana ha convocat les ajudes a l’escolarització del curs acadèmic 2022/2023, destinades a famílies empadronades i residents en el municipi amb menors a càrrec que cursen Educació Infantil, Primària i Secundària, tant en centres docents públics com concertats i/o centres específics d’Educació Especial.

Les famílies beneficiàries hauran de complir els requisits establits en les bases reguladores i la convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Eliana -Exercici 2022. D’acord amb aquestes, la renda per capita familiar no podrà superar la IPREM anual 12 pagues (6948,24€).

L’import que es concedirà per menor escolaritzat serà d’un màxim de 150 euros. La concessió de la prestació estarà subjecta al lliurament de les factures de compra del material escolar com a justificant de les despeses realitzades. No s’admetrà, a tal fi, cap altre tipus de justificant com per exemple rebuts o tiquets.

Els interessats poden descarregar la sol·licitud en la web municipal o recollir-la en el Centre de Serveis Socials (c/Félix Rodríguez de la Fuente, 4) i presentar-la, preferentment de manera presencial dins del termini establit, del dilluns 3 al divendres 14 d’octubre tots dos inclosos. No obstant això, existeix un telèfon d’informació per a resoldredubtes a través del 96 275 80 30 (extensions 504 o 515).

Aquestes ajudes, dirigides a sufragar les despeses d’escolarització del nou curs, s’emmarquen dins del programa d’Emergència Social 2021, en el qual el consistori destina més de 230.000 euros per a pal·liar les despeses imprescindibles de les famílies elianeres que el precisen.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà