La Generalitat instal·larà una estació de la Xarxa Comdes a Bétera

ayuntamiento

Per a les comunicacions del servei d’emergències i els cossos de policia

La Generalitat accepta la cessió gratuïta realitzada per l’Ajuntament de Bétera de sis metres quadrats de la coberta de la casa consistorial per a instal·lar una nova estació base de la Xarxa Comdes, utilitzada per a les comunicacions del servei d’emergències i els cossos de policia.

El 6 de maig de 2021 el consistori de Bétera va resoldre adjudicar la concessió de l’ús privatiu, mitjançant adjudicació directa, d’aquest espai de la coberta a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (DGTIC) per a instal·lar l’estació.

L’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa i la duració de la concessió del bé de domini públic és de 50 anys, segons un comunicat de la Generalitat.

En cas d’incompliment dels fins per als quals se cedeix l’immoble es procedirà a la reversió immediata al patrimoni de la corporació local i la baixa de l’immoble en l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

Així mateix, el dret d’ús sobre l’immoble haurà d’incorporar-se a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte dependent de la DGTIC de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

La Xarxa Comdes està a la disposició de totes les administracions de la Comunitat Valenciana i constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis que intervenen en una emergència o catàstrofe, tal com preveu la llei 13/2010.

La xarxa és pública i està operada i explotada per la Generalitat, a través de la DGTIC, que duu a terme la planificació, supervisió i gestió tècnica, així com les tasques de gestió operativa dels usuaris.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.