Educació activa l’admissió telemàtica al web telematricula.es

colegiosanvicente

Les famílies poden obtindre fins al 16 de juny la ‘clau d’admissió’

La Conselleria de Educació, Cultura i Esport ha activat les finestres del web telematricula.es per a obtindre la clau d’admissió i per a iniciar el procés d’admissió telemàtica als nivells d’Infantil i Primària. Aquest procediment s’ha establit fins al 16 de juny.

Cal recordar que aquest procediment és important per a les famílies que matriculen per al pròxim curs escolar en aules d’Infantil de dos anys gratuïtes i en Infantil de tres anys.

Ja es poden consultar les vacants disponibles d’aquests cursos en la secció específica de telematricula.es, en què per al curs que ve Educació ofereix vora 49.600 places d’Infantil 3 anys en centres educatius sostinguts amb fons públics i més de 6.000 places gratuïtes d’Infantil 2 anys en escoles i en escoletes infantils municipals.

L’oferta en Infantil 3 anys en els centres sostinguts amb fons públics per al pròxim curs 2020-2021 suma 49.595 places: 17.869 a les comarques d’Alacant, 6.145 a les de Castelló i 25.581 a les de València. En aquest nivell inicial de l’escolarització, el pròxim curs toca matricular els nascuts i les nascudes en 2017.

El volum de places escolars d’Infantil 3 anys que ofereix el sistema educatiu valencià per al pròxim curs supera amb escreix la població nascuda en 2017 resident al nostre territori que, segons les últimes xifres oficials del padró oferides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), era a 1 de gener de 2019 de 44.060 xiquets i xiquetes: 11.190 a les comarques d’Alacant, 5.331 a les de Castelló i 22.539 a les de València.

Per tant, malgrat que el segon cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys) no és una etapa d’escolarització obligatòria, Educació garanteix l’atenció universal a totes les famílies en els centres sostinguts amb fons públics conscient del fet que l’escolarització primerenca és clau per al desenvolupament educatiu dels xiquets i les xiquetes.

Per aquesta raó, Educació de la Generalitat continua també estenent el pla d’escolarització als dos anys. Així, per al pròxim curs s’han creat 31 noves aules gratuïtes d’Infantil de 2 anys en escoles públiques de 28 municipis, amb les quals s’amplia el nombre de places en 558. Per tant, l’oferta global sumarà vora 16.300 places entre CEIP, escoletes de la Generalitat i escoletes municipals.

D’aquestes 16.300 places d’Infantil 2 anys, en el procés d’admissió telemàtica que arranca aquest dilluns ja es podran sol·licitar els 6.054 llocs escolars que s’ofereixen als col·legis públics i a les escoletes infantils de la Generalitat per al curs que ve: 1.144 a les comarques de Castelló, 2.490 a les d’Alacant i 2.420 a les de València. L’alumnat que opta a aquestes places que s’ofereixen en 178 CEIP i 55 escoletes infantils de la Generalitat és el que ha nascut en 2018.

La finestra ‘Clau d’admissió’

El primer pas per a fer la tramitació telemàtica serà generar la clau d’admissió per a fer el tràmit telemàtic d’admissió. En la finestra ‘Clau d’admissió’, es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor o tutora legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d’omplir les mateixes dades però amb el seu NIE. A banda de posar el NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes de persones estrangeres i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

Una vegada feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.

És important que es conserve la clau d’accés que disposa d’un identificador i una contrasenya per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals. En el web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra ‘Procés d’admissió’ en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d’admissió de manera presencial als centres educatius on volen sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció a les persones usuàries. En aquests punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l’admissió telemàtica, se’ls tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de persones sol·licitants.

Una finestra de telematricula.es per a cada pas

Una vegada completada la sol·licitud telemàtica d’admissió, només quedaran tres passos que s’activaran a mesura que avance el calendari de matriculació.

Hi ha una finestra de ‘Llistes provisionals’ de persones admeses a la qual es podrà entrar per a consultar els resultats. Si no s’hi està conforme, les famílies poden presentar al·legacions fent clic en el botó que hi ha al respecte, en què es desplegarà el formulari electrònic corresponent. La informació de les llistes provisionals es farà pública en Infantil i Primària l’1 de juliol i les persones que vulguen fer reclamacions al respecte tindran de l’1 al 3 de juliol per a tramitar-les amb la clau d’accés.

També es podran consultar les llistes definitives del procés, que en el cas d’Infantil i Primària es publicaran el 10 de juliol, i amb les quals les famílies ja sabran en quin centre hauran de matricular els seus fills i filles.

El final del procés: la matriculació efectiva

Una vegada les famílies sàpien el centre educatiu on escolaritzen la seua filla o el seu fill, cal que contacten amb el centre educatiu en concret o consulten la seua pàgina web específica.

En el cas d’Infantil i Primària, aquesta última fase es farà entre el 13 i el 29 de juliol de manera presencial al centre educatiu en concret. Allí es verificaran els documents o les situacions al·legades en el procés d’admissió telemàtica.

En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitors, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor/a legal que no ha realitzat la sol·licitud de plaça.

Sorteig de lletres de desempat

Les lletres que establiran l’ordre d’adjudicació de places en cas d’empat en la baremació, segons el sorteig realitzat davant de notari, són la QU per al primer cognom i OO per al segon cognom. Cal recordar que s’ha modificat la fórmula per a fer-ho encara més just, de manera que s’ha optat per un sistema de doble lletra en lloc d’una sola.

Les lletres de desempat s’utilitzen en aquells centres educatius on hi haja empats a punts en el barem entre l’alumnat aspirant. Es prioritzen els alumnes i les alumnes segons la puntuació més alta obtinguda successivament en els 9 criteris establits. No obstant això, quan hi ha candidats o candidates amb empat és quan s’utilitza el sistema de lletres per a desempatar en cas que hi haja més sol·licituds que places en aquest centre educatiu.

Matricula telemática
Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà