Banner papereria Ruiz

L’Eliana obri la convocatòria d’ajudes d’Emergència Social 2021

ajuntament l'eliana camp de túria

S’incrementa el pressupost de les prestacions

L’Ajuntament de l’Eliana ha convocat les Prestacions Econòmiques Individualitzades d’emergència social, amb un pressupost de 230.578 euros, amb què els Serveis Socials reforçaran l’atenció a les famílies elianeres vulnerables, especialment les afectades per la crisi de la pandèmia de Covid-19. Aquesta xifra implica un increment de 50.000 euros respecte del pressupost del 2020.

Les prestacions estan dirigides a persones o nuclis familiars que estan en una situació econòmica greu, d’urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis. La finalitat és aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Com en anys anteriors, existeixen dues modalitats: l’emergència social i les ajudes a persones de la tercera edat. La primera té caràcter extraordinari i està destinada a pal·liar situacions d’extrema necessitat, a més de cobrir despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual, despeses excepcionals, necessitats bàsiques i despeses per desplaçaments. Pel que fa a la segona modalitat, està destinada a ajudar al desenvolupament personal de beneficiaris de la tercera edat (ajudes tècniques com ara audiòfons o adaptació de vehicles de motor).

Les persones interessades hauran d’emplenar la sol·licitud i la documentació requerida, a disposició en l’edifici de Serveis Socials i al web municipal. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes finalitzarà el pròxim 31 d’octubre. Per a requerir informació o cita prèvia poden dirigir-se al telèfon 96 275 80 30, marcant les extensions 515 i 504.

Tal com ha recordat la regidora de Polítiques Socials, Mª José Valenzuela, aquesta acció forma part del Pla d’Intervenció enfront del Covid-19, que inclou el suport en la realització de tràmits i gestions de casos positius; el seguiment de persones majors que viuen soles i la seua atenció en la prevenció de contagis; suport psicològic a persones majors i positives per coronavirus; reforç dels serveis i programes; o la derivació al Banc d’Aliments de les persones que el necessiten.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.