L’Ajuntament de l’Eliana aprova el segon Pla d’Igualtat

Recull 48 accions a desenvolupar fins a 2026

El Ple de l’Ajuntament de l’Eliana ha aprovat, per unanimitat el segon Pla d’Igualtat Intern 2023/2026, que buscarà donar continuïtat al desenvolupament de polítiques que promoguen la igualtat entre dones i homes en la institució, en àrees com la selecció i contractació, promoció, formació, conciliació, retribucions, prevenció de l’assetjament sexual, comunicació i llenguatge no sexista o salut.

Aquest pla, que va ser aprovat per la comissió d’igualtat i la taula de negociació el mes de novembre passat, inclou com a annex el Reglament que regula el funcionament de la comissió d’igualtat, així com el Protocol de prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i enfront de totes les formes d’assetjament i violència en el Consistori.

L’Ajuntament renova així el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que promoguen la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real al si de l’organització, establint la igualtat d’oportunitats com a principi estratègic de la seua política corporativa.

Accions formatives

Una de les 48 accions que recull aquest segon text és la de la formació dirigida a les i els empleats públics amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el tema, prendre consciència de les conseqüències que generen els rols i els estereotips de gènere en la societat, reflexionar sobre què es pot fer en l’entorn més pròxim per a garantir la igualtat, fomentar la corresponsabilitat i sensibilitzar sobre la conciliació, així com la utilització d’un llenguatge no sexista i previndre i identificar la violència de gènere i les diferents violències masclistes.

D’aquesta manera, aquesta setmana s’ha iniciat ja una formació presencial de 20 hores per al cos de brigades i conserges de l’Ajuntament i el mes vinent de febrer començarà una formació semipresencial homologada per l’Institut Valencià d’Administració Pública.

Concha Montaner, regidora de l’àrea, ha posat en valor la mostra del compromís de l’Ajuntament amb la igualtat i l’erradicació de la violència de gènere, així com amb els compromisos adquirits en formar part de la Xarxa de Municipis lliures de violència de la Diputació de València.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà